Рекомендація

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення до неї – одна з характерних рис сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основною комнонентою яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Сьогодні неможливо уявити сучасний офіс чи лабораторію без повсякденного та широкого застосування комп’ютерної техніки. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Попит на спеціалістів з базовою комп’ютерною підготовкою з кожним роком зростає.

Мета вивчення дисципліни полягає в засвоєнні основ інформатики та засобів обробки інформації із застосуванням сучасної обчислювальної техніки.

В результаті вивчення дисципліни абітурієнти повинні знати:

* найважливиші поняття інформатики;

* організацію сучасних комп’ютерних технологій обробки даних;

* найважливіші пакети офісних прикладних програм;

* основи алгоритмізації прикладних технологічних задач;

* організацію сучасних мереж для передачі інформації;

* перспективи розвитку обчислювальної техніки.

На базі отриманих знань студент повинен оволодіти навиками застосування обчислювальної техніки та прикладного програмного забезпечення в процесі розв’язування задач по обраній ним майбутній спеціальності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑