ТЕМА 08. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного регіону – це найбільш складний етап дослідження, оскільки він потребує великої кількості інформації та висококваліфікованих спеціалістів. Як ми вже знаємо, воно здійснюється в 3 етапи:

1) – поточне спостереження на основі розроблених показників, що відображають стан кон’юнктури ринку інвестиційного ринку;

2) – аналіз кон’юнктури;

3) – прогноз кон’юнктури інвестиційного ринку для вибору стратегії інвестиційної діяльності та формування інвестиційного портфеля.

Поточне спостереження здійснюється шляхом системи моніторингу по наступних напрямках:

– основні показники, що характеризують розвиток інвестиційного ринку в цілому та його складових: а) капітальних вкладень; б) об’єктів приватизації; в) ринку нерухомості; г) фондового ринку; д) грошового ринку.

Вихідними даними для здійснення моніторингу є статистичні дані, а також матеріали поточного спостереження окремих його сегментів. По важливих показниках моніторинг здійснюється щомісячно, по решті – щоквартально.

На Україні розроблена і запроваджена в практику система показників моніторингу інвестиційного ринку. Вона включає слідуючи показники:

1. Валовий внутрішній продукт

2. Національний доход

3. Обсяг надходжень до бюджету

4. Обсяг витрат з бюджету

5. Розмір бюджетного дефіциту

6. Грошові доходи населення

7. Вклади населення в банках

8. Індекс роздрібних цін

9. Індекс оптових цін

10. Індекс інфляції та інші.

Аналіз поточної кон’юнктури

При аналізі кон’юнктури інвестиційного ринку та окремих його сегментів важливо виявити загальну динаміку показників та зв’язок з фазами економічного розвитку країни в цілому. Розвиток економіки країни має циклічний характер і складається з 4-х фаз.

Криза – фаза, яка найбільше підкреслює циклічний розвиток економіки. Починають зменшуватися обсяги виробництва, що приводить до скорочення обсягів інвестицій. Ця фаза викликає послаблення кон’юнктури інвестиційного ринку.

Депресія – характеризує застій в економіці, часткове зниження або повну зупинку виробництва багатьох видів продукції. Проходить банкрутство багатьох підприємств в сфері виробництва та торгівлі, різкий кон’юнктурний спад на інвестиційному ринку.

Пожвавлення – починається з деякого збільшення обсягів попиту на інвестиційні товари, що приводять до росту реальних інвестицій. Поступово відновлюється обсяги інвестиційної діяльності і підйом кон’юнктури інвестиційного ринку.

Підйом – представляє найбільш сприятливу фазу кожного циклу економічного розвитку. Відбувається загальне оновлення основного капіталу, в першу чергу, обладнання, яке викликає відповідне зростання інвестиційної діяльності. Підйом в економіці передумовлює кон’юнктурний бум на інвестиційному ринку.

Прискорення науково – технічного прогресу приводить до скорочення тривалості циклів економічного розвитку. Так, в країнах з розвинутою економікою тривалість економічних циклів в 19 столітті перевищувала 10 років, а в другій половині 20 століття знизилась до 4-5 років. На сьогоднішній день зміна фаз циклів економічного розвитку проходить майже щорічно, хоча і з незначними змінами.

В нашій країні цей період набагато більше, у зв’язку з низькими темпами науково – технічного прогресу, недосконалістю структури виробництва, обмеженістю ряду сировинних та інвестиційних ресурсів.

В світовій практиці розроблені інтегральні показники, які характеризують стан економіки і відповідно рівень інвестиційної привабливості окремих країн.

Згідно рейтингової оцінки по результатах інвестиційної привабливості Україна у вересні 1993 року займала 146 місце, порівнюючи з іншими країнами (США – 1, Японія – 2, Росія – 137).

На Україні зроблено перші спроби розробити перший індикатор інвестиційного ринку, проте практичного застосування він не знайшов із-за недостатньо представницької бази.

Прогноз кон’юнктури інвестиційного ринку та вибір стратегії інвестиційної діяльності.

Вихідною інформаційною базою для вивчення майбутніх факторів, що впливають на розвиток інвестиційного ринку являються різні державні програми розвитку окремих сфер економіки та України в цілому.

Макроекономічне дослідження розвитку інвестиційного ринку служить основою для подальшої оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки та окремих регіонів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑