Рекомендація

Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення стабільної їх рентабельності і конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки значною мірою визначається обсягом і напрямками інвестиційної діяльності. У зв’язку з цим важливу роль відіграє управління інвестиціями на підприємстві.

Весь комплекс робіт щодо розробки та реалізації інвестиційної політики підприємства потребує досить глибоких знань теорії і практики прийняття інвестиційних рішень, експертизи інвестиційних проектів. В умовах переходу до ринкової економіки таких знань та навичок не вистачає багатьом практичним спеціалістам підприємств різних галузей народного господарства, оскільки умови і механізм управління інвестиціями суттєво змінилися. Економічна і політична нестабільність власних фінансових ресурсів та практично повне припинення довгострокового кредитування суттєво підвищили рівень інвестиційних ризиків і ускладнили процес розробки ефективної інвестиційної політики підприємств.

Курс “Інвестування” є стислою електронною версією підручника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми. Теми викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь: сприйняття, закріплення, узагальнення.

Матеріал викладено таким чином, щоб сприяти засвоєнню матеріалу та виконанню контрольної роботи.

Вивчення матеріалу по модулю 2 дасть змогу рішити задачу передбачену в контрольній роботі.

Для перевірки засвоєння знань з розділів курсу передбачено “Тематичний контроль” у вигляді тестів по вивчених темах. Періодичність проведення контролю і теми, які він перевіряє вказані в Програмі вивченні дисципліни. В ході тестування необхідно вибрати тільки одну правильну чи неправильну відповідь із запропонованих тестів. Приклади різних видів запитань для тестового контролю можна подивитися в розділі “Оцінювання”. Завдання “Тематичного контролю” бажано виконувати тільки після опрацювання всіх тем, які він передує.

Якщо студент має позитивний результат по всіх “Тематичних контролях” і в повному обсязі дав відповідь на всі питання контрольної роботи та правильно рішив задачу, залік по курсу “Інвестування” може бути поставлений автоматично.

Для поглиблення знань з питань, що розглядаються приведено список “Літератури”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑