ТЕМА 11. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ця оцінка являється заключним етапом вивчення інвестиційного ринку. Така оцінка проводиться інвестором при вивченні: доцільності вкладання коштів в розширення або технічне переозброєння діючих підприємств; здійснення вибору з метою придбання альтернативних об’єктів приватизації; купівлі акцій окремих компаній.

Оцінка інвестиційної привабливості діючих компаній заключається у виявленні стадії її життєвого циклу. В теорії ринку виділяють 6 таких стадій:

Загальний період життєвого циклу компаній приблизно дорівнює 20 – 25 років, після чого компанія припиняє своє існування або відроджується на новій основі з новим складом власників та керівників.

Найбільш привабливим з точки зору інвестицій є компанії, які знаходяться на 1 – 4 стадіях свого розвитку.

На стадії “кінцева зрілість” інвестиції доцільні тільки в тому випадку, якщо продукція компанії і в майбутньому буде користуватися попитом, а обсяги інвестицій в технічне переозброєння незначні і зможуть окупитися в короткі строки.

На стадії “старіння” інвестиції здійснювати недоцільно, за виключенням тих випадків, коли намічається перепрофілювання підприємства і тоді можлива економія інвестиційних ресурсів порівнюючи з новим будівництвом.

Визначення стадії життєвого циклу підприємства здійснюється на основі аналізу наступних показників за останні роки:

– динаміка обсягів продукції;

– динаміка загальної суми активів;

– динаміка власного капіталу;

– динаміка суми прибутку.

По темпам зміни цих показників можна судити про стадії життєвого циклу компанії. Найбільш високі темпи приросту цих показників на стадії 2 – 3 “юність” та “рання зрілість”. Крім цього, проводиться аналіз фінансової діяльності, що дозволяє виявити можливі доходи та строки повернення вкладених коштів. Цей аналіз проводиться на наступних напрямках

1. Аналіз оборотності активів;

2. Аналіз прибутковості капіталу;

3. Аналіз фінансової стійкості;

4. Аналіз ліквідності активів.

1) Оборотність активів – як швидко вкладені кошти обертаються в процесі діяльності компанії, що визначаються ефективністю маркетингової, виробничої та фінансової стратегії компанії.

2) Прибутковість капіталу – забезпечення високих прибутків від використання вкладених коштів.

3) Фінансова стійкість – її аналіз дозволяє визначити інвестиційний ризик, який пов’язаний із структурою формування інвестиційних ресурсів.

4) Ліквідність активів – оцінка ліквідності дозволяє визначити здатність підприємства платити по своїх короткострокових зобов’язаннях, запобігати можливому банкротству за рахунок швидкої реалізації окремих видів наявних активів.

Стан ліквідності активів характеризує рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді.

Таким чином, для оцінки інвестиційної привабливості окремих фірм потрібен всебічний аналіз їх маркетингової, виробничої та фінансової діяльності, вивчення факторів, які визначають прибуток та можливість подальшого його збільшення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑