ВАРІАНТ 30

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно. Першим ділом треба вирішити питання площаді.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Виключно – винятково; особистий – особовий; приводити – призводити; примірник – екземпляр; здібний – здатний.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Вакансія, абориген, прейскурант, експонат, ветеран, авангард, дублювати, імітувати, дебютувати, парадокс.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Кадр, Львів, Крим, легінь, соняшник, вечір, тиждень, вітер, хор, перехід.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Ордена і ордену; плота і плоту; листопада і листопаду; Вітра і вітру; спуска і спуску; рахунка і рахунку.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Михайло Петрович, Раїса Григорівна, Микола, Франц, Зоя, Олена, слухач, колега, Київ, пан, громада.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий новий, дорожче золота, більш ширший, якнайменш милий.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Важкий, вірний, гостро, тепло.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

46 армій, 2/7 гектара.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

П‘ятидесяті роки; чотиромастами гектарами; у двухстах примірниках; вісьмидесяти будівель; виповнилося тридцять один рік; сороками двома машинами; стам одному інженеру.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По окончании вуза. По выходным дням. Экзамен по вычислительной технике. Программа по языку. Не по силам. По пятницам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Виросших у селі дітей місто багато чим здивує. 2. Здавших сесію вчасно просимо негайно приступати до виконання дипломного проекту. 3. Кількість працюючих поступово зростає. 4. Об‘єкт, охороняємий цілодобово, вимагає пильної уваги. 5. Машини, обробляючі краї деталей, знаходилися під наглядом майстра.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Прибувши до Львова, екскурсантами відвідано багато історичних місць. 2. Ще не освоївшись на дільниці, інженеру запропонували прийняти цех. 3. Витративши більше, ніж заробивши, настав час хвилюватися. 4. Розмовляючи з Іщенком, ніколи не принижується почуття власної гідності. 5. Здійснюючи інвестиції, будуть створені додаткові робочі місця.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я ректора ТУП з проханням дозволити перездачу інформатики на вищу оцінку.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑