ВАРІАНТ 22

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно. Першим ділом треба вирішити питання площаді.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Заступник – замісник; білити – біліти; гарнітур – гарнітура; адрес – адреса; ефектний – ефективний.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Ідентичний, ієрархія, імітація, унітарний, імідж, колега, колегіальність, комбінація, консенсус, комерція.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Донбас, Лондон, листопад, маркетинг, бізнес, спуск, азарт, делегат, циклон, іній.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Блока і блоку; ордена і ордену; листопада і листопаду; буфета і буфету; стола і столу; моста і мосту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Ірина Аркадіївна, Карл Йосипович, Оксентій, Ігор, Мар’яна, Софія, земля, добродій, мати, громадянин, чоловік.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий теплий; твердіше каменю; щонайбільш пухкіший; предобріший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Кривий, цікавий, круто, весело.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

54 будинки, 1/4 землі.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Сорока двух депутатів; двіста книжок; у сороках шести; сімистам студентам; з шістьдесятих років; у дев‘яностах іменах.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Приходите на следующей неделе. По прибытии поезда. Бухгалтер по профессии. Не по дням, а по часам. Экзамен по философии. По всем странам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Бажаючих відпочити в Криму просимо завчасно написати заяву. 2. Багато хто з відвідавших музеї Києва переосмислить історію свого народу. 3. Минувший тиждень пройшов у роботі з першокурсниками. 4. Із знайомих, представляючих агрофірми області, тільки двоє удостоїлися нагород. 5. Читаємий народ ці студенти!

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Придбавши автомобіль, він потребує відповідного оформлення в ДАЇ. 2. Приймаючи закон у першому читанні, депутатами ще не були враховані усі пропозиції від комісій. 3. Перегортаючи сторінки підручника, його зацікавив розділ з тотального менеджменту. 4. Виступаючи на нараді, увага була звернена на плинність кадрів. 5. Працюючи поруч понад десять років, їх об‘єднує почуття відповідальності.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я директора фірми з проханням надати позачергову відпустку у зв‘язку із екзаменаційною сесією у ТУ Поділля.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑