ВАРІАНТ 19

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Компанія – кампанія; ступінь – степінь; гарнітур – гарнітура; навала – навал; адреса – адрес.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Дискредитація, асоціація, трест, студент, прем’єр, прем’єра, реконструкція, екзамен, ірраціональний, імідж.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Київ, Крим, цинк, свинець, Зелений Клин, Південний Буг, менеджер, маркетинг, капітал, період.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Моста і мосту; Мороза і морозу; двора і двору; апарата і апарату; листопада і листопаду; каменя і каменю.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Колега, Дніпро, Дмитро, Сергій, Олена, Зоя, Григорій Васильович, Марія Павлівна, читач, товариш, батько.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Щонайпохмурий, самий простий, більш ширший. Якнайменш хитріший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Бурхливий, синій, вагомо, активно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

63 менеджери, 2/5 аркуша.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Останніх півтори року; двадцять один студентів; сімидесятьма фразами; у дев’яносто двох словниках; четверих друзів; дев’ятистами шістьма зошитами; сороками вісьма відсотками.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Сочинение по литературе; по собственному желанию; заметитель по научной работе; называть студентов по фамилии; задание по бухучету.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Обіймаючий посаду голови міста усі питання вирішував колегіально. 2. Студенти, склавші іспити, повинні здати залікові книжки в деканат. 3. Нарада, що відбулася минувшого четверга, не була приємною для багатьох її учасників. 4. Люди, купуючі дорогі речі, чинять правильно. 5. Всі їдучі автобусом № 11, почули наступне оголошення.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Переборовши страх, студентам вдалося скласти іспит з математики. 2. Отримавши листа від брата, мене охопила радість. 3. Відвідавши батьків, неодноразово виникало бажання їздити до них частіше. 4. Працюючи під час літніх канікул, студентам щастить інколи непогано підробити. 5. Досліджуючи магнітні поля, ученими були відкриті цікаві явища.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я голови профкому з проханням надати матеріальну допомогу у розмірі 200 грн. у зв’язку із скрутним матеріальним становищем.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑