ВАРІАНТ 16

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Дійовий – діяльний; капсула – капсуль; заважати – мішати; переводити – перекладати; освітлювати – висвітлювати.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Характер, дефект, позитивний, гіпотеза, імідж, аресенал, диктатура, анатомія, периферія, ліміт.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Артист, переможець, чавун, комбайн, буряк, лікоть, шлунок, образ, герой, караван.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Соняшника і соняшнику; вала і валу; блока і блоку; буфета і буфету; Мороза і морозу; плота і плоту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Денис Гордійович, Галина Василівна, Олег, Василь, Валерія, Світлана, громадянин, громада, громадянка, син, донька.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий високий, якнаймудрий, прегарніший, більш тепліший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Міцний, новий, зелено, ясно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

75 менеджерів, 1/4 книжки.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Сьомадесятьма чотирма відтінками; на двухстах одному вагоні; відчиняємося без десяти десять; трохсот відвідувачів; стами тридцятьма методами; семерих студентів; сіми тисячам хлопцям.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Работать по схеме; ввести в состав комиссии; специалист по информатике; прием по просьбе; называть студентов по имени; подъехать к Киеву.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Непрацюючі заводи повинні перепрофільовуватися. 2. Падаюча купівельна спроможність грошей призводить до зубожіння населення. 3. Студенти, склавші іспити, повинні здати підручники в бібліотеку. 4. Купуємі за безцінь речі не завжди стають у пригоді. 5. Промовці, виступаючі на зборах, домагалися підвищення зарплати.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Навчаючись в університеті, нам завжди було цікаво. 2. Виконуючи свої обов’язки, мені хотілося б зробити все якнайкраще. 3. Готуючись до семінару, йому спало на думку переглянути старі конспекти. 4. Вивчаючи англійську, мені захотілося вивчити ще одну іноземну мову. 5. Граючи цю чудову роль, артистам щиро аплодували.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана з проханням надати академвідпустку у зв’язку із сімейними обставинами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑