ВАРІАНТ 15

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

1. Завтра група складатиме іспит по фізиці. 2. Я зможу з’явитися на іспит у 10 годин ранку. 3. Викладач відноситься до нас добре. 4. Ми розробили ряд міроприємств щодо покращення роботи. 5. Наша група приймала активну участь у підготовці святкового вечора. 6. З керівником групи ми домовилися про почасову оплату.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Діючий – діяльний; дільниця – ділянка; сильний – силовий; вникати – уникати; доглядати – наглядати.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Маклер, штраф, бухгалтер, консенсус, мотель, презент, колега, діаспора, демократія, поліграфія.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Приїзд, Памір, степ, радіус, модуль, метрополітен, жовтень, Кривий Ріг, Київ, мільйон.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

блока і блоку; каменя і каменю; двора і двору; стида і стиду; суда і суду; акта і акту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Студентка, робітниця, Ірина, Ілля, громада, Валерія, Микола, Василь Назарович, Альбіна Михайлівна, колега, читач.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Прегіркіший, щонайбілий, самий юний, більш сором’язливіший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Дзвінкий, швидкий, багато, мало.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

76 економістів, 4/5 аркуша.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Письменники-шестидесятники; четверих студентів; двостами трьома словами; зачиняємось у 20 годин; півтора гривні; сімастами річками; у сороках трьох учнів.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Температура воздуха около 00; приняты меры по усовершенствованию ремонта; на следующей остановке; на той неделе начинается сессия; экзамен по философии; ухаживать за столом.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Займаючі посади економістів області – люди досвідчені. 2. Усі виступаючі з цього приводу говорили про безкоштовність проїзду. 3. Не варто нехтувати і погано працюючим заводом. 4. Відпочиваючі милувалися заходом сонця. 5. Потерпівших не було, і це добра ознака.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Мандруючи містами України, нас чекала маса цікавих речей. 2. Приїхавши до Києва, батькові не пощастило зустріти сина. 3. Змагаючись між собою, бригадам пощастило завершити перехід без втрат. 4. Закінчивши читати новий роман, мені раптом стало сумно. 5. Розпрощавшись з друзями, на нього чекала робота за комп’ютером.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я завідувача кафедри обліку й аудиту з проханням змінити тему дипломної роботи.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑