ВАРІАНТ 14

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

1. Збори розпочнуться в десять годин. 2. На збори прийшли всі без виключення. 3. Це міроприємство давно заплановане, щоб керівники цехів могли відчитатися. 4. У наш час створено сітку підприємств. 5. Його лишили права голосу. 6. Дякую Вас за турботу.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Примірник – екземпляр; виключно – винятково; громадський – громадянський; жінка – дружина; дійовий – діяльний.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Плагіат, інфінітив, комюніке, презентація, інстинкт, конгрес, статут, декрет, апеляція, реконструкція.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Вуглець, кришталь, землетрус, синус, романтизм, дах, коридор, студент, декан, Київ.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Ізумруда і ізумруду; рога і рогу; тиса і тису; блока і блоку; буфета і буфету; спуска і спуску.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Читачка, слухач, товариш, пан, панна, Василь, Оксана, Катерина Іллівна, Кіндрат Іванович, Олег, Вікторія.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Найякновий, самий голосний, більш кисліший, щодорожчий.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Тихий, білий, скупо, холодно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

81 вагон, 8/9 циліндра

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Двух третіх піску; півтора зміни; півторастам магазинам; семидесятих років; п’ятерих шостих години; трома роками; зустрінемось у 6 годин.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По моей вине; отпуск по болезни; разрешите за Вами поухаживать; благодарю Вас; извините за опоздание; по этому поводу.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Здійснюючі інвестиції не впевнені у законах молодої держави. 2. Студентам, склавшим сесію, потрібно здати залікові книжки. 3. Об’єкт, проектуємий приватною фірмою, отримав найвищу оцінку. 4. Пасажири, купивші квитки, можуть зайняти свої місця в автобусі. 5. Працюючі в цій галузі першими відчули позитивні результати нововведень.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Обмірковуючи свій статус, його охопила радість. 2. Проїжджаючи знайомими селами, нас чекало багато друзів. 3. Приїхавши до інституту, студентові не пощастило потрапити на консультацію. 4. Пропустивши лекцію, студентові довелося писати пояснювальну. 5. Обіймаючи посаду прокурора, його чекали невідкладні справи зранку до вечора.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я завідувача кафедри менеджменту з проханням достроково скласти іспит з маркетингу.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑