ВАРІАНТ 13

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

1. Іменно ця обставина є сама важлива. 2. Я знімаю своє предложеніє. 3. Ми робимо щомісячні відчислення на оплату за електроенергію. 4. За пропозицією головуючого перейшли до слідуючого питання повістки дня. 5. По професії він інженер-технолог. 6. З докладом виступає директор.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Власник – володар; чоловік – муж; показник – покажчик; заважати – мішати; переводити – переказувати.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Контракт, кредитор, архаїзм, абітурієнт, альтернатива, телетайп, бізнес, трест, рекорд, памфлет.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Штаб, ректорат, оптимізм, тайфун, компас, рік, малинник, майдан, стрибок, заклик.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Сорома і сорому; двора і двору; суда і суду; ордена і ордену; рахунка і рахунку; спуска і спуску.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Батько, косар, Віталій, командир, козак, Олександр, княгиня, Євген Петрович, Євгенія Олегівна, Лідія, Віталіна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Якнайстрункий, солодше усього, більш кривіший, найменш кругліший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Глибокий, стрункий, твердо, цікаво.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

54 відсотки, 3/4 книжки.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Двіста сорок будівель; шестерих козенят; зачиняємось у 20 годин; у 5 кілометрах від Києва; видали книжки двостам студентам; загубилося двадцять один зошитів; у шестидесятих роках.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По сравнению с прошлым годом; экономист по профессии; ушел по неотложным делам; по всем странам и континентам; согласно действующего законодательства; отпуск товаров по льготным ценам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Виступаючі промовці домагалися підвищення зарплати. 2. Ростучі в роки інфляції ціни призводять до зубожіння населення. 3. Лейтмотивом наради минувшого четверга була підготовка до виборів. 4. Приїхавші туристи маршрутом Київ-Луцьк поступово заселяли новий готель. 5. Падаючий день у день авторитет міської влади.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Приїжджаючи у Хмельницький, братові так і не пощастило довідатися про долю батька. 2. Змагаючись між собою, групам вдалося успішно скласти сесію. 3. Розмовляючи з професором Орловим, ніколи не принижується почуття власної гідності. 4. Мандруючи цими славетними горами, нас зустріла маса цікавих речей. 5. Виступаючи, промовцями було звернено увагу на усі недоліки в роботі бухгалтерії.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана факультету з проханням дозволити перездачу фізики на вищу оцінку.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑