ВАРІАНТ 10

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно. Першим ділом треба вирішити питання площаді.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Виключно – винятково; передплата – підписка; свідоцтво – посвідчення; відчинити – відкрити; обстановка – становище.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Акціонер, акцент, анархія, бартер, вібрація, гарантія, інфляція, дайджест, делімітація, конституція.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Дунай, Дон, насип, палац, бюджет, гуманізм, референдум, гараж, карніз, Крим.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Пояса і поясу; буфета і буфету; листопада і листопаду; каменя і каменю; соняшника і соняшнику; Рима і Риму.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Брат, сестра, колега, громадянка. Студенти, Іван, Олег, Олеся. Наталія, Людвиг Францович, Ірина Олегівна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий нижчий; хитріший усіх; менш важливіший; щонайменш дрібніший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Гіркий, зелений; вузько, завзято.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

48 елементів; 3/7 абзаца.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

У семидесятих роках; тромстам книгам; на сороках п‘ятьох гектарах; двухсот дев‘яносто студентів; шістьдесятого року; п‘ять хвилин першої.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

В деле воспитания; согласно приказу; по поручению; по заказу; сообщить по телефону; добрый по натуре.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Студенти, виконавші графік навчального процесу, переводяться на наступний курс. 2. Каскадер, здійснивший вдало трюк, залишив знімальний майданчик. 3. Біжучі уздовж шосе спортсмени незабаром зібралися біля автомашини. 4. Молоді господарства, використовуючі більше, ніж заробляючі, не можуть придбати дорогі речі. 5. В поняття грошово-кредитної політики входять усі дії уряду, впливаючі на кількість грошей.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Використовуючи стрілу зміцненої конструкції, вантажопідйомність може бути збільшена до 40 тон. 2. Розглядаючи редакційну пошту, мою увагу привернув лист студента О. 3. Враховуючи обсяг виконаної роботи, на думку комітету, її виконавці заслуговують заохочення. 4. Роботи на верстаті виконуються, використовуючи одночасно обидва вали. 5. Ознайомившись зі станом справ на фірмі, директором було змінено розпорядок дня.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я головного лікаря поліклініки з проханням дозволити менеджментську практику студентам IV курсу.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑