ВАРІАНТ 9

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Робітник – працівник; громадський – громадянський; скринька – шухляда; виборний – виборчий; заснований – оснований.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Дефект, концерн, концентрований, кредит, магістр, медитація, меланж, міксер, мінімальний, міраж.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Демократ, Харків, ліс, цинк, хліб, тесляр, комп‘ютер, металоїд, процент, Донбас.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Рима і Риму; апарату і апарата; плота і плоту; буряка і буряку; каменя і каменю; Алжира і Алжиру.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Студент, голова, ректор, декан, полковник, Ілля, Микола, Ольга, Олеся, Богдан Андрійович, Руслана Григорівна, Олег.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Пребільший від усіх; самий цікавий; більш хитріший; якнайбільш дорожчий.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Надійний, приємний, тупо, волого.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

74 студенти; 4/5 метра.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

У восьми десятих роках; тристам студентам; на сороках трьох будівлях; двумастами відсотками; п‘ятьдесятьох інженерів; вісімстами гектарами; без десяти хвилин перша.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Разбираться в политике; по ошибке; по случаю; по счастливой случайности; по целым дням; комиссия по составлению резолюции.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Те, що залишається у фірм після усіх видатків, є прибутком, вважаємим частиною національного доходу. 2. Ряд молодих господарств, використовуючих більше, ніж заробляючих, не можуть придбати дорогі речі. 3. Всі дії, впливаючі на кількість грошей в обігу, входять до поняття грошово-кредитної політики. 4. Механізми, дозволяючі уряду впливати на грошову масу, зрозумілі і прості. 5. Вибувший студент повернувся на навчання.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Пройшовши важку школу випробувань, остаточно сформувалися мої ідейні переконання. 2. Шукаючи того будинку, нас застала ніч. 3. Розмовляючи з Івановим, ніколи не принижується почуття власної гідності. 4. Здійснюючи інвестиції, будуть створюватися додаткові робочі місця. 5. Читаючи роман, серце наповнюється болем.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я директора фірми з проханням надати позачергову відпустку на екзаменаційну сесію.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑