ВАРІАНТ 8

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Адрес – адреса, завдання – задача, військовий – воєнний, музичний – музикальний, дилема – проблема.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Лабіринт, гіпотеза, демпінг, віза, ліміт, деградація, комп‘ютер, валюта, кафедра, поліглот.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Менеджмент, менеджер, маркет, маркетинг, пісок, момент, Луцьк, Китай, Сибір, синус.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Вала і валу; Вітра і вітру; ордена і ордену; Алжира і Алжиру; апарата і апарату; акта і акту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Громадянин, товариш, колега, добродій, студент, Григорій, Ігор, Софія, Марина, Геннадій Павлович, Анжела Вікторівна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий дорогий, тепліша усіх, найбільш розумніша, менш критичніша.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Свідомий, злий, похмуро, гарно.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

83 студенти, 2/3 тижня.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

У двух третіх книжки; чотирьома п‘ятими відра; дев‘ятистами бібіліотеками; десять хвилин одинадцятої; без п‘яти хвилин вісім; двіста сім сторінок; письменники-шестидесятники.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По недоразумению; по собственной воле; называть студента по имени; учебник по логике; менеджер по профессии; по всем странам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Бажаючих придбати квитки на концерт просимо звернутися у профком. 2. Багато хто з вивчаючих курс «Бухгалтерський облік» працюють аудиторами. 3. Вивчаємі предмети на першому-третьому курсах є фундаментальними. 4. Не варто нехтувати і погано працюючим підприємством, ламаючи голову, куди вкласти свій сертифікат. 5. Жовтень, слідуючий за вереснем, полегшить службу диспетчерського відділу.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Читаючи журнал «Дніпро», мені спало на думку написати в редакцію. 2. Купуючи товари на ринку, вони вам обійдуться дешевше. 3. Переглянувши останні повідомлення по телефону, його зацікавила інформація з Києва. 4. Придбавши квитки до театру, нас охопила радість. 5. Пропустивши багато занять, студентам не вдалося наздогнати прогаяне.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана з проханням звільнити вас від занять протягом двох днів у зв‘язку з сімейними обставинами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑