ВАРІАНТ 7

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Першим ділом треба вирішити питання площаді. Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт. Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Заступник – замісник; примірник – екземпляр; об‘єм – обсяг; задача – завдання; питання – запитання.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Депозит, конверсія, валюта, демпінг, менеджер, брокер, раритет, інвестиція, девальвація, гіпотеза.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Донецьк, Урал, Казахстан, Сіверський Донець, потяг, циклон, верстат, інженер, вал, Буряк.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Вала і валу; стола і столу; Буряка і буряку; акта і акту; ордена і ордену; каменя і каменю.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Друг, брат, син, сестра, подруга. Комендант, Сергій. Трохим, Ольга. Анастасія, Борис Ілліч, Тамара Гнатівна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Менш кращий, самий сильний, дужчий усіх, найбільш акуратніший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Світлий, широкий, мило, близько.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

102 центнери, 1/5 року.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Семидесятих років; у двух кроках; трьохстами відсотками; на дев‘яностах гектарах; п‘ятьомстами вагонами; у вісьмистах будівлях; виповнилося двадцять один років.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По выходным дням. Брать товар в рассрочку. По собственному желанию. Отпуск по болезни. По окончании вуза. Экзамен по истории.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Молодих фахівців, направляємих на виробництво, беруть охоче. 2. Не варто нехтувати і погано працюючим підприємством, ламаючи голову, куди вкласти свій сертифікат. 3. Бажаючих придбати квитки завчасно просимо звертатися за вказаною адресою. 4. Минувший рік був непоганим щодо успішності у навчанні. 5. Особливо відзначилися третьокурсники, показавші блискучі знання з інформатики.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Згадуючи літні канікули. їм було весело. 2. Звернувши увагу на достатній рівень знань, викладачем була запропонована ще важча задача. 3. Отримавши останнє повідомлення, хлопцям стало сумно. 4. Прочитавши наказ директора, бухгалтерові довелося збиратися у відрядження. 5. Купуючи пральну машину на заводі, вона обійдеться вам дешевше.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я директора з проханням перевести вас в інший відділ у зв‘язку із станом здоров‘я.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑