ВАРІАНТ 5

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Товариші! Наша сьогоднішня повітка дня слідуюча. По першому питанню я виступлю з докладом. Потім приступимо до обговорення доклада. Друге питання повістки дня – «Різне». «Хто за?» Немає заперечень? Одноголосно! Що-о-о? Я лишаю вас слова. Так-от. Міністерство дало добро нашій пропозиції відносно створення нового цеху заводу. Тому у цьому питання ми розберемось більш конкретно. Першим ділом треба вирішити питання пощаді. Тут ми маємо виконати великий об‘єм робіт.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Здібний – здатний; показник – покажчик; виголошувати – наголошувати; об‘ява – оголошення; замісник – заступник.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Інвестиція, аудиторія, бухгалетр-аудитор, меню, брокер, менеджер, маркетинг, ярмарок, уікенд, мотель.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Алмаз, пісок, пліт, буряк, Донбас, Київ, Південний Буг, Кам‘янець-Подільський, вітер, квадрат.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

стола і столу; каменя і каменю; ордена і ордену; інструмента і інструменту; вітру і Вітра, акта і акту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Громадянка, добродій, добродійка, сусіда. Сусідка, Марія, Людмила, Василь, Дмитро, Ігор Анатолійович, Марина Юріївна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Привітніший усього, самий дужий, менш ширший, якнайменш темніший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Дорого, міцно, тривкий. Глибокий.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

64 верстати, 2/3 грама.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

П‘ятидесяті роки; чотиромастами гектарами; у двухстах примірниках; вісьмидесяти будівель; виповнилося тридцять один рік; сороками двома машинами; стам одному інженеру.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

По окончании вуза. По выходным дням. Экзамен по вычислительной технике. Программа по языку. Не по силам. По пятницам.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Виросших у селі дітей місто багато чим здивує. 2. Здавших сесію вчасно просимо негайно приступати до виконання дипломного проекту. 3. Кількість працюючих поступово зростає. 4. Об‘єкт, охороняємий цілодобово, вимагає пильної уваги. 5. Машини, обробляючі краї деталей, знаходилися під наглядом майстра.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Прибувши до Львова, екскурсантами відвідано багато історичних місць. 2. Ще не освоївшись на дільниці, інженеру запропонували прийняти цех. 3. Витративши більше, ніж заробивши, настав час хвилюватися. 4. Розмовляючи з Іщенком, ніколи не принижується почуття власної гідності. 5. Здійснюючи інвестиції, будуть створені додаткові робочі місця.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я ректора ТУП з проханням дозволити перездачу інформатики на вищу оцінку.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑