ВАРІАНТ 4

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

1. Університет приймав участь у міроприємствах міста, яке святкувало 600 років від дня заснування. 2. На кафедрі опопру матеріалів є вільна вакансія доцента. 3. Штрафні санкції не завжди допоможуть там, де потрібний звичайний аудит. 4. Головний лейтмотив цього наказу полягає у недопущенні порушень з боку варти. 5. Місцеві аборигени свято зберігали свої звичаї.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Тактичний – тактовний, комунікативний – комунікабельний – комунікаційний, ефектний – ефективний, екземпляр – примірник, обсяг – об‘єм.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Традиція, дистриб‘ютор, ф‘ючерс, кон‘юнктура, комп‘ютер, колега, колоквіум, рейтинг, імідж, брифінг.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Київ, Кавказ, Париж, Сибір, електроліз, іспит, інвентар, табун, Південний Буг, Червоний Лиман.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

ордена і ордену; клина і клину; Рима і Риму; стида і стиду; акта і акту; апарата і апарату.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

Анастасія, Марина, Василь, Ігнат, Радомир Олексійович, Наталія Володимирівна, пан, пані, слухач, солдат, декан.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Надійніший усіх, самий ближчий, більш зеленіший, якнайменш гостріший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Широкий, відвертий, дорого, гаряче.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

78 аудиторій, 5/7 озимого клину.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Вісімстами чотирьма книжками; двухстами колегами; дві і три десятих відсотку; виступило двадцять один доповідач; більше на двою центнеров; нехай зайду другим; двадцятеро агрегатів.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Задание по физике, по собственному желанию, называть по имени, заместитель по научной работе, инженер по призванию, по последней моде.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Бажаючі придбати проїзний квиток можуть звернутися в агентство. 2. Усі їдучі тролейбусом за маршрутом № 1 почули слідуюче оголошення. 3. Падаючи щодня авторитет істеблішменту. 4. Краї деталей, обробляємі машиною «Зінгер», були міцнішими. 5. Купуючі дорогі речі керуються гаслом: ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Повільно піднімаючись на Говерлу, туристам було весело. 2. Піднімаючись угору, лавина снігу звалилася на групу лижників. 3. Рухаючись загзагоподібно, нам вдалося уникнути пошкоджень автомобіля. 4. Працюючи в податковій інспекції, агентам неодноразово доводилося стикатися з порушеннями в торгівлі. 5. Вивчивши цю чудову мову, відразу з‘явилося бажання вивчити ще одну.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана ЗФ № 2 з проханням перенести сесію у зв‘язку з відрядженням у службових справах.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑