ВАРІАНТ 2

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Недостатків у нас ще багато. Нас турбує відтік кадрів з жестяного цеху. Підстать йому зборочний цех. Диву даєшся, що ми працювали вхолосту цілий місяць! Тому я настою на тому, щоб нам оказали допомогу у Міністерстві. В кінці кінців ми напоминали дважди про роботу жестяного цеху. Тому, я гадаю, слід відмітити розпорядження дірекції нащот цього цеху.

За браком часу моє заключення слідуюче: для улучшення роботи нам треба задіяти молодь, треба друг друга підтримувати і вмісті будемо вирішувати задачі.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Переказ – переклад; мішати – заважати; об‘ява – оголошення; замісник – заступник; менеджер – менеджмент.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Депозит, гіпотеза, дефект, рейтинг, діаспора, кафедра, маклер, аудієнція, візит, істеблішмент.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Акт, діяч, декан, студент, камінь, Сіверський Донець, Ірак, Київ, синус, кабель.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

Борщу і Борща; алмазу і алмаза; стида і стиду; буряку і буряка; апарата і апарату; плота і плоту.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

колега, пан, пані, громадянин, директора, студенти, товариші, Микита, Олег, Надія, Світлана, Вікторія Іллівна, Петро Сергійович.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Гарніший усіх, самий високий, більш дорожчий, щонайменш глибший.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Гаряче, гарно, мудрий, економний.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

58 студентів, 1/3 доби.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Сімдесятих років; двумстам чотиром юнакам; на тристах двох будинках; вісім п‘ятьох дня (8/5); півтора зміни; півторастам кілограмам; йому виповнилося двадцять один рік.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

Страховая защита по странам мира; по средам; специалист по ЭВМ; отпуск по болезни; по недоразумению; по май включительно.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Заощадження – частина прибутку господарств, ідуча на придбання нових товарів. 2. Із збільшенням податків уряд збільшує і обсяг коштів, вилучаємих у господарствах. 3. Купуючий вітчизняні товари допомагає зміцненню українських виробництв. 4. Всі ресурси належать родинним господарствам, продаючим їх фірмам за певні кошти. 5. Бувші програми перероблено з погляду сучасних вимог.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Попрацювавши всього два місяці, у нього виникли неприємності з директором фірми. 2. Переглядаючи новий часопис, його захопила економічна сторінка. 3. Вивчивши усі можливі варіанти рішення задачі, його увагу привернули інтеграли. 4. Вивчаючи довкілля, ученими були зроблені невтішні висновки. 5. Отримавши право на частину прибутку, нас охопила радість.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана ЗФ № 2 з проханням надати академвідпустку.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑