ВАРІАНТ 1

Завдання 1. Виправте речення, усунувши канцеляризми, повтори, кальки.

Наша задача заключається в тому, щоб працювати, не дивлячись на любі перешкоди. Ми з Петром Васильовичом намітили слідуючі міроприємства: бригада каменщиків переходить на другу стройку, треба підібрати кадри по упаковочному та покрасочному цехам, цех Петра Васильовича об‘єднується з літєйкою.

Завдання 2. Ввести в контекст подані слова-пароніми.

Об‘ява – оголошення, обсяг – об‘єм, перекладати – переводити – переказувати, висвітлювати – освітлювати, примірник – екземпляр.

Завдання 3. Підберіть до запозичених слів синоніми з української мови.

Ексклюзив, інаогурація, інвестор, бюджет, колегіальний, гіпотетичний, деградувати, нюанс, пресинг, консенсус.

Завдання 4.

1) Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, додавши закінчення -а/-я чи -у/-ю.

Крим, Урал, Кривий Ріг, Київ, атом, знак, апарат, соняшник, верстат, стіл.

2) Чи однакове значення мають іменники родового відмінка з різними закінченнями:

плота і плоту; ордена і ордену; апарату і апарата; буряка і буряку; стола і столу; каменя і каменю.

Завдання 5. Утворіть форми звертання від слів:

колега, пан, пані, громадянин, директора, Микола, Ірина, Клавдія, Василь Миколайович, Олеся Андріївна.

Завдання 6.  

1) Виправити помилки у ступенях порівняння прикметників та прислівників.

Самий дешевий; більш дорожчий; найбільш розумніший; чемніший усіх.

2) Утворити вищий та найвищий ступені порівняння від поданих прикметників та прислівників.

Низький, вдало, широкий, світло.

Завдання 7.

1) Провідміняти кількісні числівники з іменниками.

49 відсотків; 1/2 місяця.

2) Виправити помилки у поданих відмінкових формах числівників з іменниками.

Шестидесятих років; тромастами книгами; на сороках п‘яти; двумстам дев‘яноста студентам; двісті вісім гектарів; п‘ятьдесятого року; сімастами центнерами.

Завдання 8. Запишіть прийменникові конструкції українською мовою.

На следующей неделе. По прибытии из части. Менеджер по профессии. По четвергам и субботам. Экзамен по логике. По всем направлениям.

Завдання 9. Виправте помилки у формах активних чи пасивних дієприкметників.

1. Бажаючих відвідати Київ просимо надіслати повідомлення. 2. Багато хто з прочитавших «Анастасію» В.Мегре інакше подивився на оточуючу природу. 3. З робіт, представляємих на конкурс, відібрали всього три. 4. Не варто нехтувати і погано працюючим підприємством. 5. Минувший уікенд видався напрочуд захоплюючим.

Завдання 10. Виправте речення з неправильно вжитим дієприслівниковим зворотом.

1. Купуючи костюм на фабриці, він вам обійдеться дешевше. 2. Працюючи в цій почесній галузі, їх об‘єднує почуття відповідальності. 3. Виступаючи не вперше з даного питання, увага зверталася, як завжди, на добір кадрів. 4. Переглянувши нашвидкоруч останню інформацію, його зацікавив лист з Бельгії. 5. Пропустивши багато занять, студентам не вдалося наздогнати прогаяне.

Завдання 11. Напишіть заяву на ім‘я декана з проханням перенести сесію у зв‘язку з невідкладними справами.

Завдання 12. Провідміняти власне прізвище, ім‘я по батькові за усіма відмінками однини, включаючи сьомий, кличний відмінок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑