Тема 46. Дієприслівник, типові помилки при творенні дієприслівникових зворотів.

1.Дієприслівники недоконаного виду творяться за допомогою суфіксів -учи, (-ючи), і -ачи (-ячи): пишучи, читаючи, лежачи, ходячи, стоячи. Форми із суфіксом -а (-я): лежа, сидя, стоя, ходя для сучасної української мови є ненормативними.

2.Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфікса -вши (-ши): прочитавши, приготувавши, зробивши, принісши, перемігши.

3.Дієприслівник означає додаткову дію до дієслів-присудків (працював, щось наспівуючи). Отже дія, що виражається дієприслівником, обов’язково повинна стосуватися підмета, наприклад: Туристський автобус, петляючи між поліських лісів, вискочив на широку луку. Речення, в яких суб’єкти дій, виражених дієприслівником і присудком, не збігаються, є порушенням норми: Відпочиваючи тут, мені все надзвичайно сподобалось. Правильний варіант речення – Коли я відпочивав тут, мені все надзвичайно сподобалось.

Порушенням норми є також речення, у яких дієприслівник приєднаний до пасивної конструкції: Працюючи тиждень, ремонт був завершений. Правильний варіант речення – За тиждень роботи ремонт був завершений.

У безособовому реченні дієприслівник може вживатися тільки у тому випадку, якщо у складі присудка є інфінітив: Будували нову хату і біля неї обов’язково висаджували калину, щоб восени, вставляючи подвійні вікна, можна було покласти між шибами пучки червоних грон. В інших випадках уживання дієприслівника в безособових реченнях не відповідає нормі: Вивчаючи економіку, у нас не було ніяких проблем. Правильний варіант речення - Вивчаючи економіку, я не мав ніяких проблем.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑