Тема 45. Дієприкметник у рекламних текстах.

1.Переклад російських дієприкметників із суфіксами -ащ, -ящ

 В сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу з суфіксами -уч, -юч, -ач,-яч маловживані, собливо в діловому стилі. Дещо більше їх функціонує у художній літературі (голублячий вітер, ласкаючий аогляд).

 При перекладі з російської на українську мову подібні дієприкметники передаються, як правило, прикметниками із суфіксом –льн або описовими зворотами:

 Блокирующее устройство – блокувальний пристрій

 Вращающий вал – обертальний вал

 Шліфующий станок – шліфувальний верстат

 Страдающие животые – тварини, які страждають

Але: біжуча хвиля, віруюча людина, виконуючий обов’ язки,

2.Переклад російських дієприкметників з суфіксом –вш-

 В російській мові поширені дієприкметники минулого часу з суфіксами -ш, -вш (потерпевший, узнавший, шедший). В українській мові дієприкметники з такими суфіксами майже не збереглися. Є лише поодинокі винятки (перемігший, здолавший, спалахнувший, зігрівший). При перекладі з російської на українську подібних дієприкметників потрібно використовувати суфікс , або описовий зворот.:

Потонувший корабль – потонулий корабель

Потерпевший пассажир – потерпілий пасажир

Резавший по металу – той, що різав по металу

Тянувшийся на 10 км - той, що тягнувся на 10 км

3. Переклад російських дієприкметників із суфіксом –ем, -им, -ом. При перекладі пасивних дієприкметників теперішнього часу в українській мові використовуємо суфікси –уван, -юван:

ожидаємый результат – очікуваний результат;

обрабаываваемые материалы-оброблювані матеріали;

Якщо названы суфікси застосувати неможливо, то переклад здійснюеться описовою формою з часткою –ся:

проэктируемая улица – вулиця, що проектується.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑