Тема 43. Ступені порівняння якісних прикметників, типові помилки.

1.Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється додаванням суфікса -іш або до основи чи кореня звичайного ступеня прикметника:

тонкий - тонший, широкий - ширший, довгий - довший, могутній -могутніший, розумний - розумніший. При цьому в основі чи корені втрачаються суфікси основи -к-, -ок-, -ек- перед суфіксом -ш-: глибокий -глибший, далекий, дальший. Перед суфіксом -іш- суфікси основи -к-, -ок-, -ек- зберігаються: чіткий - чіткіший, стрункий – стрункіший.

2. Окремі прикметники утворюють паралельні форми вищого ступеня. Деякі з паралельних форм розрізняються відтінками значення, вужчою/ширшою сполучуваністю, наприклад: гладший (предмет) - гладкіший (людина), старший (вік, положення) - старіший (вік), товщий (предмет, людина) - товстіший (людина).

3.При утворенні форми вищого ступеня прикметника на стику основи і суфікса може виникати чергування:

-при поєднанні кінцевого г,ж,з основи із суфіксом -ш- виникає сполучення -жч-: дорогий - дорожчий, тяжкий - тяжчий, низький - нижчий.

-при поєднанні кінцевого с основи із суфіксом -ш- виникає -щ-: високий-вищий.

4. Складена форма вищого ступеня утворюється поєднанням слів більш, менш і звичайної форми якісних прикметників: більш важливий, менш дошкульний. Для деяких прикметників складена форма вищого ступеня (як і найвищого) є єдино можливою: більш винний, менш радий, більш роботящий, менш вартий...

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ

1.Проста форма найвищого ступеня утворюється додаванням префікса най- до форми вищого ступеня: найдобріший, найкращий, найлегший. Перед цим префіксом для підсилення якості вживаюся частки як-, що-. якнайшвидший, щонайдорожчий

2. Складена форма утворюється сполученням слів найбільш, найменш із прикметником звичайного ступеня: найбільш зрозумілий, найменш зручний

Проста форма вищого і найвищого ступенів порівняння переважає в художньому, публіцистичному, розмовному мовленні. Складена форма ступенів порівняння має відтінок книжності, отже вона прийнятніша для наукового і офіційно-ділового стилів.

ПОМИЛКИ У ВЖИВАННІ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

1. Порушенням літературної норми є поєднання вищого ступеня порівняння з родовим відмінком іменника (він дужчий тебе, доповідь цікавіша попередньої) або вживання вищого ступеня із відносно-питальним займенником чим (я спокійніший, чим ти). Ці помилки виникають під впливом російської мови, у якій такі конструкції є нормативними. В українській мові у подібних конструкціях обов'язкові прийменники або сполучник ніж: він дужчий від тебе, доповідь цікавіша за попередню, я спокійніший, ніж ти.

2.Досить часто трапляються випадки невиправданого поєднання простої і складеної форм ступенів порівняння прикметників: більш лагідніший; найбільш тривкіший. Це неприпустимо. Правильні форми - більш лагідний, найбільш тривкий.

3. Поширеною помилкою є неправильне узгодження простої форми вищого ступеня: Мій брат старше, ніж ти. Ці машини дешевше від вітчизняних. У поданих реченнях потрібно вжити форми старший, дешевші, адже в українській мові проста форма вищого ступеня порівняння має категорії роду, числа, відмінка і повинна узгоджуватися за ними. Подібна помилка виникає під впливом російської мови, у якій, на відміну від української, проста форма вищого ступеня порівняння не змінюється за родами, числами, відмінками: Их дом (квартира, село, окна) больше, чем у нас.

4.Помилкою є використання при творенні складеної форми найвищого ступеня порівняння як допоміжного слова самий: самий сміливий, самий дорогий, самий досконалий. Як допоміжне тут може використовуватися тільки слово найбільш: найбільш сміливий, найбільш дорогий, найбільш досконалий. (Форми із словом самий відповідають нормі у російській мові - самый веселый.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑