Тема 40. Літери е, є, и, і у прізвищах іншомовного походження.

Російські прізвища, що мають у своєму складі літеру рос. “е” в основі, пишуться з укр. “є”, якщо в українській мові є відповідна власна чи загальна назва, у якій на місці “е” рос. звучить “і”: рос. Резников – укр. Рєзников (різати); рос. Беляев – укр. Бєляєв (білий); рос. Летов – укр.. Лєтов (літати); рос. Местковский – укр. Мєстковський (місто).

 Якщо в українській мові відповідника з “і” в основі немає, в українському написанні прізвища пишеться літера “е”: Мельников, Шевцов, Леонов.

Російські прізвища, що мають у своєму складі літеру “и” в основі, пишуться з укр. “и”, якщо в українській мові існує відповідна власна чи загальна назва з літерою “и”: рос. Силин – укр. Силін (сила); рос. Зимин – укр. Зимін (зима); рос. Миронов – укр. Миронов (Мирон). Якщо в українській мові відповідника з “и” немає, в українському написанні прізвища пишеться “і”: рос. Фирсов – укр. Фірсов; рос. Бірюков – укр. Бірюков; рос. Никитин – укр. Нікітін; рос. Линенков – укр. Ліненков.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑