Тема 31. Довідка.

Довідка - це вид ділового документа, що посвідчує факти біографічного та службового характеру з життя й діяльності окремих громадян (осіб) і видається на їх вимогу.

За змістом довідки поділяються на особисті та службові. Особиста довідка повинна мати такі реквізити:

1 .Найменування міністерства чи відомства.

2.Назва установи, організації, підприємства, що видають довідку.

3.Адресат.

4.Індекс підприємства зв'язку, поштова адреса.

5.Назва документа (заголовок).

6.Дата й номер довідки.

7.Зміст (текст довідки), в якому вказується назва організації або прізвище, ім'я по батькові особи, якій видається довідка.

8.Підписи службових осіб, печатка.

Довідки особистого характеру можуть просто підтверджувати той чи інший факт або мати цільове призначення, яке вказують у кінці тексту (Довідка видана для подання ...).

Примітка:

- Довідка повинна бути завірена печаткою установи, що її видає (інакше довідка не має юридичної сили), якщо ж довідка не потребує за своїм змістом юридичного оформлення, то печатка на ній не ставиться; достатнім є наявність штампа установи, дати, номера та одного підпису.

- У деяких довідках вказується назва, дата й номер документа, на підставі якого вона видається.

- Довідки оформляються на бланках підприємства (установи). Для найбільш поширених і часто вживаних довідок є друкарські бланки з трафаретним текстом, в яких від руки заповнюють тільки індивідуальні відомості (кому, про що, для подання куди).

- Довідка може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці на бланку або аркуші паперу зі штампом організації, що її видала.

Зразки довідок: Орджонікідзевський р-н м. Луганськ

ЖЕУ№157

12 травня 2002 р.

№________

ДОВІДКА

Громадянин Панченко О.М. мешкає в місті Луганську з 10 вересня 1980 року за адресою: вул. Зубарєва, буд.212, кв.124.

Займає загальну житлову площу - 24 кв. метри.

Довідка видана для подання в Орджонікідзевський райвиконком для постановки на квартирний облік.

Начальник ЖЕК№ 157 (підпис) О.А.Яницький

(печатка) УКРАЇНА Державна податкова адміністрація України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ РАЙОНІ

м. Луганська

310007, м. Луганськ, вул. Бекетова 1. Тел. 93 - 00 - 27

ДОВІДКА № 180І

про присвоєння ідентифікаційного номера

ДГП в Орджонікідзевському районі м. Луганська повідомляє, що Крилов Костянтин Володимирович одержав(ла) ідентифікаційний номер 201381846, наданий Державною податковою адміністрацією України згідно з даними, заповненими ним (нею) в обліковій картці.

Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 21/07/2002.

Довідка видана для пред'явлення в органи державної реєстрації, установи банків та інші.

 М. П. (підпис) (прізвище та ініціали начальника відділу

Державного реєстру фізичних осіб) '

(дата видачі довідки) І

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑