Тема 11. Чергування приголосних при творенні прикметників із суфіксом –ськ.

Зміни приголосних перед суфіксами -ськ(ий),-ств(о).

При творенні прикметників від іменникових основ, які закінчуються на [г], [ж], [з]; [к], [ч], Іц]; [х], [ш], [с], за допомогою суфікса -ськ(ий) та іменників за допомогою суфікса — ств(о) відбувається зміна приголосних, яка передається і на письмі.

а) [г]

 [ж] + -ськ(ий), -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о):

 [з] Волга — волзький; Париж — паризький;

 Кавказ — кавказький; убогий — убозтво;

б) [к]

[ч] + -ськ(ий), -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о): юнак —

[ц] юнацький,юнацтво; перекладач — перекладацький;

 молодець — молодецький, молодецтво;

в) [х]

 [ш] + -ськ(ий), -ств(о) = -ськ(ий), -ств(о):

 [с] чех — чеський; товариш — товариський, товариство;

 Полісся — поліський, птах=птаство.

Зміни інших приголосних, що відбуваються перед -ськ(ий), -ств(о), на письмі не передаються: солдат — солдатський; люд — людський, людство; гуртожиток — гуртожитський, П'ятихатки — п'ятихатський; марк­шейдер — маркшейдерський; Майкоп — майкопський; пар­тизан — партизанський, Тамбов — тамбовський.

У деяких словах іншомовного походження зміни [г],[к], [х], [ж], [ч], [ш] на [з], [ц], [с] немає: Кандалакша —кандалакшський, казах — казахський, Малакка - малаккський, Бандунг — бандунгський, Гонконг — гонконг-

ський, тюрк - тюркський.

Ясський пишеться з двома с, бо основа (Ясси) закінчується на с; так само в слові ніццький (Ніцца). Від Дамаск прикметникова форма дамаський.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑