ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

1. Поняття екологічного права та його роль у здійсненні екологічної політики держави.

2. Предмет та об’єкти екологічного права.

3. Система та джерела екологічного права.

4. Принципи та функції екологічного права.

5. Екологічне право як навчальний курс і наука.

6. Поняття та види екологічних прав громадян, їх характеристика.

7. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

8. Гарантії реалізації екологічних прав та обов’язків громадян.

9. Способи захисту екологічних прав громадян.

10. Поняття та особливості права власності на природні ресурси.

11. Зміст права власності на природні ресурси.

12. Форми права власності на природні ресурси.

13. Суб’єкти і об'єкти права власності на природні ресурси.

14. Охорона права власності на природні ресурси.

15. Поняття та види права природокористування.

16. Суб’єкти і об'єкти права природокористування.

17. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

18. Поняття, мета та види управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

19. Участь громадськості в управлінні у галузі охорони навколишнього природного середовища та їх функції.

20. Система органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх функції.

21. Поняття, мета, завдання та принципи екологічної експертизи.

22. Суб’єкти і об'єкти екологічної експертизи.

23. Правові форми екологічної експертизи. Державна та громадська екологічні експертизи.

24. Статус експерта екологічної експертизи.

25. Порядок проведення екологічної експертизи.

26. Поняття та види відповідальності за екологічні правопорушення.

27. Поняття, склад та види екологічних правопорушень.

28. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

29. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

30. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

31. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

32. Земля як об’єкт правової охорони. Склад земельного фонду.

33. Право власності на землю. Передача земель у власність.

34. Право землекористування. Надання земель у користування.

35. Права і обов’язки власників землі та землекористувачів.

36. Зміст правової охорони земель.

37. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

38. Ліс як об’єкт правової охорони та використання.

39. Поділ лісів на групи та їх правовий режим.

40. Користування земельними ділянками лісового фонду.

41. Право використання лісових ресурсів та його види.

42. Правова охорона лісів.

43. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑