3.5. У галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу порушенням є:

— порушення порядку надання об'єктів тваринного світу у користування, самовільне спеціальне використання об'єктів тваринного світу, незаконне їх вилучення із природного середовища, в тому числі з перевищенням встановлених лімітів;

— порушення вимог щодо охорони середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків;

— порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а також встановленого порядку пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її межі;

— самовільне або з порушенням встановленого порядку переселення, акліматизація та схрещування тварин, а також виведення та використання генетичне змінених організмів;

— жорстоке поводження з тваринами;

— невжиття заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх перебування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;

— порушення порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;

— невиконання вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні;

— приховування та перекручення інформації про стан і чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання;

— виготовлення та зберігання, реалізація і застосування заборонених знарядь добування тварин;

— невиконання розпоряджень органів, що здійснюють охорону і державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑