3.4. Відповідно до ст. 65 Кодексу України про надра порушенням законодавства у цій галузі є:

— самовільне користування надрами;

— порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр;

— вибіркове вироблення багатих ділянок родовищ, що призводить до понаднормативних витрат запасів корисних копалин;

— пошкодження родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації;

— порушення встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;

— невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

— знищення або пошкодження геологічних об’єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків; незаконне знищення маркшейдерської або геологічної документації, а також дублікатів проб корисних копалин, необхідних для подальшого геологічного вивчення надр та розробки родовищ;

— невиконання вимог щодо приведення гірничих виробок і свердловин, які ліквідовано або законсервовано, у стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і свердловин на час консервації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑