3. У галузі використання природних ресурсів згідно поресурсового законодавства порушеннями визнаються:

3.1. Відповідно до положень Земельного кодексу України:

— укладення угод купівлі-продажу, дарування, застави, самовільного обміну земельних ділянок землекористувачами, в тому числі орендарями, і землевласниками з порушенням установленого для них порядку придбання або відчуження, в тому числі самовільне зайняття земельних ділянок;

— псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими відходами і стічними водами;

— розміщення, проектування, будівництво і введення об'єктів, що негативно впливають на стан земель;

— невиконання вимог природоохоронного режиму використання земель;

— порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

— знищення межових знаків;

— невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами та шкідниками сільськогосподарських культур;

— неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень;

— приховування або перекручення відомостей про стан екологічної, у тому числі радіаційної, обстановки, пов'язаної з забрудненням землі;

— порушення строків розгляду заяв громадян і вирішення питань про передачу та надання земельних ділянок;

— перекручення даних державного земельного кадастру, приховування інформації про наявність земель запасу;

— невиконання умов знімання, зберігання і нанесення родючого шару грунту;

— самовільне відхилення від проектів внутрігосподарського землеустрою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑