2. Ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру.

Для ефективної організації, охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами в лісовому фонді зацікавлені органи державної виконавчої влади, місцеві ради народних депутатів, спеціальні органи управління і контролю у галузі лісокористування повинні бути забезпечені необхідною інформацією про лісовий фонд.

Державний облік лісів і державний лісовий кадастр містять систему відомостей і документів про правовий режим лісового фонду, розподіл його між користувачами, якісний і кількісний стан лісового фонду, поділ лісів за групами та віднесення до категорії захисності, економічну оцінку та інші дані, необхідні для раціонального ведення лісового господарства і оцінки результатів господарської діяльності в лісовому фонді.

Порядок ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 27 вересня 1995 р. № 767, а єдині вимоги до постійних користувачів земельних ділянок лісового фонду по веденню необхідної документації встановлені відповідною Інструкцією, затвердженою наказом Мінлісгоспу України від 15 листопада 1995р.№ 134.

Документація державного лісового кадастру і первинного обліку лісів ведеться на основі даних державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації, обстежень і первинного обліку лісів та використання таких документів:

— рішень про надання у користування (або вилучення) земель лісового фонду, зміну категорій захисності і груп лісів;

— актів огляду місць рубок, технічного приймання лісових культур, переведення не вкритих рослинністю земель у вкриті, натурного обстеження земель і переведення їх з однієї категорії в іншу в результаті дій стихійних явищ або господарської діяльності.

Зміни, що відбулися у структурі земель лісового фонду, щорічно вносяться постійними лісокористувачами в матеріали первинного обліку лісів, на основі цих даних щорічно уточнюється облікова документація державного лісового кадастру. Документація державного лісового кадастру по країні поновлюється один раз на п'ять років.

Державний контроль за додержанням встановленого поряд­ку ведення документації лісового кадастру здійснює Мінлісгосп. Мінлісгосп систематизує та зберігає документацію державного лісового кадастру, готує та видає в установленому порядку інформаційні матеріали про лісовий фонд України.

Моніторинг лісів. Моніторинг лісів є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється Мінлісгоспом шляхом спостережень за станом лісів, грунтів у лісах, станом мисливської фауни у лісах. Узагальнена інформація про стан лісів, ступінь пошкодження насаджень (токсичними викидами, рекреацією, зміною гідрологічного режиму, ентомошкідниками та фітозахворюваннями), концентрацією радіонуклідів, токсичних речовин у грунті та в різних ярусах лісових насаджень, стан мисливської фауни в лісах використовується для прийняття ефективних управлінських рішень щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків у лісокористуванні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑