ТЕМА 01. Предмет, принципи , система та джерела екологічного права

2.1. Питання теми.

1. Передумови виникнення і механізм формування екологічного права.

2. Поняття і предмет екологічного права

3. Методи екологічного права.

4. Принципи екологічного права.

5. Система екологічного права.

6. Екологічне законодавство.

2.2. Інформаційні матеріали теми

1. Передумови виникнення і механізм формування екологічного права.

Природною основою стійкого соціально-економічного розвитку будь-якої держави і зросту добробуту її громадян є природа і її багатства. Природа являє собою єдину систему матеріального світу, яка включає в себе сукупність об'єктів та економічних систем Всесвіту в їх природному стані, а також об'єктів штучних, створених в результаті трудової діяльності людини, але невід'ємних від природних умов і екологічно взаємопов'язаних.

Об'єктами природи є земля, надра, води, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ, в тому числі посаджений людиною ліс, штучно створене водоймище тощо.

До екологічних систем відноситься будь-яка функціонально єдина сукупність живих організмів і середовище їх функціонування, об'єднаних в єдине функціональне ціле, що виникає на підставі взаємозалежності та причинно-наслідкового зв'язку, який існує між окремими екологічними компонентами.

Екологічна політика нашої держави спрямована на гармонійне співіснування і розвиток людини, суспільства та природи і реалізується в двох напрямках:

— формування внутрішньої екологічної політики — розпорядження в інтересах суспільства природними ресурсами, які є власністю держави, раціональне їх використання з метою недопущення їх вичерпання, охорона навколишнього природного середовища від погіршення його стану, охорона еко­логічних прав фізичних та юридичних осіб;

— формування зовнішньої політики — участь держави в міжнародних екологічних програмах з метою попередження і недопущення глобальних екологічних катастроф.

Для реалізації цієї політики держава використовує різні засоби:

а) за змістом — політичні, економічні, науково-технічні, правові;

б) за способом здійснення — управлінські і контрольні.

Механізмом правового забезпечення екологічної політики держави є екологічне право.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑