4. Зміст права природокористування.

Учасники відносин з приводу природокористування виступають як конкретні носії прав і обов'язків, встановлених природоохоронними нормами і забезпечених діяльністю відповідних управлінських структур держави щодо використання природних ресурсів.

Отже, зміст права природокористування складає комплекс прав та обов'язків суб'єктів права природокористування (природокористувачів), встановлених нормами чинного законодавства чи угодою, укладеною між учасниками відносин з приводу природокористування.

Права та обов'язки природокористувачів мають чітко визначене законодавством спрямування:

а) забезпечення ефективного використання природних ресурсів; б) забезпечення комплексної охорони природних ресурсів та їх відтворення;

в) дотримання вимог та обов'язків щодо забезпечення реалізації прав та обов'язків інших учасників відносин з приводу природокористування.

Відповідно до вищевикладеного природокористувачі мають право:

— здійснювати в установленому порядку загальне і спеціальне природокористування, використовувати корисні властивості природних ресурсів, в тому числі використовувати в установленому порядку для своїх господарських потреб природні ресурси, що знаходяться на наданих у користування землях (корисні копалини місцевого значення, торф, водні ресурси тощо);

— власності на вироблену продукцію та доходи, отримані в результаті використання природних ресурсів, та право розпорядження ними;

— споруджувати виробничі, житлові, культурно-побутові будівлі, гідротехнічні та водогосподарські об'єкти, шляхи, необхідні для природокористування та охорони і відтворення природних об'єктів;

— відповідно до встановленого законодавством порядку передавати природні ресурси у вторинне користування;

— оскаржувати у встановленому порядку рішення державних органів і посадових осіб, які порушують права природокористування;

— отримувати від нового власника, природокористувача або місцевої компенсацію за поліпшення якості природних ресурсів у разі їх вилучення або добровільної відмови від подальшого використання;

— отримувати пільгове кредитування на виконання заходів, спрямованих на охорону та відтворення природних ресурсів;

— користуватися пільгами при оподаткуванні за умови виконання заходів, спрямованих на відтворення та охорону природних ресурсів;

— вимагати захисту порушеного права природокористування через судові органи, починаючи з усунення перешкод щодо реалізації права самостійного розпорядження правом природокористування аж до компенсації шкоди, заподіяної природним ресурсам, які знаходяться у користуванні природокористувача.

Обов'язки природокористувачів:

— забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення та умов надання в користування;

— раціонально і економно використовувати природні ресурси, додержуючись вимог щодо строків природокористування, не перевищення встановлених норм, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

— своєчасно вносити плату за використання природних ресурсів;

— не допускати зниження якості природних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій у процесі їх використання, здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню і виснаженню природних ресурсів, впровадження природоохоронних технологій виробництва;

— не порушувати права інших власників і природокористувачів щодо їх права природокористування;

— компенсувати шкоду, заподіяну іншим особам у процесі використання природних ресурсів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑