Питання до заліку

1. Діловодство в системі управління підприємством.

2. Історія розвитку систем діловодства.

3. Документ. Види документів, функції документів.

4. Вибір форми організації діловодства на підприємстві.

5. Нормативно-методична база діловодства на Україні.

6. Уніфікація документів.

7. Вимоги до складання та оформлення ділових документів.

8. Реквізити документів.

9. Бланки документів, види та вимоги до їх оформлення.

10. Мова та стиль ділових документів.

11. Система довідково-інформаційних документів.

12. Службові листи.

13. Види документів організаційно-розпорядчої групи, правила складання та оформлення.

14. Розпорядча документація: види документів, правила оформлення, реєстрація.

15. Система кадрового діловодства.

16. Накази з особового складу; правила підготовки. Складання, реєстрації.

17. Документи з контрактної системи наймання працівників.

18. Система документації з господарсько-договірної та претензійної діяльності.

19. Система обліково-фінансових документів.

20. Основні етапи документообігу на підприємстві. Схеми документообігу.

21. Операції з документами у процесі документообігу: екследиційна обробка документів.

22. Види реєстрації та обліку документів на підприємстві.

23. Контроль виконання документів.

24. Захист конфеденційної документальної інформації.

25. Номенклатура справ. Формування справ.

26. Організація зберігання документальної інформації.

27. Засоби організаційної техніки, що зстосовуються для організації процесу діловодства.

28. Засоби складання та виготовлення документів.

29. Робота з документами за допомогою ПК.

30. Правила роботи з документами, що містять комерційну таємницю.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑