9.                  ОФОРМЛЕННЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКА В БАНКУ

Підприємство (установа, організація) для зберігання грошей та здійснення розрахунків відкриває в банку рахунки залежно від виду діяльності – розрахункові, поточні та ін.

Підприємство (установа, організація) має право відкрити лише один розрахунковий рахунок в установах Національного банку або в акціонерних комерційних банках, з якою здійснює розрахункові операції, пов’язані з поточною господарською діяльністю.

Власник рахунка самостійно розпоряджається коштами на розрахунковому рахунку згідно з правилами розрахунків, а установи банку відповідно до дійсних правил виконують розпорядження власників рахунків.

Без згоди підприємства (установи, організації) виконується лише безперечні платежі: стягнення прострочених платежів до державного бюджету, судові виконавчі листи, накази арбітражу тощо.

Переважна кількість платежів виконується шляхом безготівкових розрахунків, що дає змогу вивільняти з обігу значні суми готівки.

Для певних видів платежів (видання заробітної плати, виплати пенсій і допомог, господарські видатки тощо) банк видає готівку, а платежі виконує підприємство.

Операції з розрахункового (поточного) рахунка виконується установами банку за документами спеціально затвердженої форми, які виписують працівники фінансового відділу, бухгалтерії підприємства. Це платіжне доручення, платіжна вимога, рахунок-фактура, об’ява на внесок готівкою, грошові і розрахункові чеки, витяги з розрахункових (поточних) рахунків, заяви про відмови від акцептів, на акредитив, про надання позики тощо.

Для оформлення відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків надаються такі документи:

1.                  Заява про відкриття рахунка.

2.                  Копія документа про створення підприємства.

3.                  Копія затвердженого статуту (положення).

4.                  Картка із зразками підписів та відбитком печатки.

Валютні банківські рахунки діляться на:

§          поточні;

§          депозитні.

Для відкриття поточного валютного рахунка підприємство-резидент представляє такі документи:

а) заява на відкриття рахунка. Заяву підписує керівник та головний бухгалтер;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

в) копію зареєстрованого статуту;

г) копію документа, який підтверджує взяття підприємства на податковий облік, зареєстрованого нотаріально;

ґ) свідоцтво про реєстрацію в органах пенсійного фонду України;

д) картку зі зразком підписів осіб, яким дано право на розпорядження рахунком в іноземній валюті фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності необхідно надати в уповноважений банк, крім паспорта:

а) заяву;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

в) карточки зі зразками підписів, які даються при наявності співробітника банка, який відкриває рахунок, та утверджуються цим співробітником або нотаріально.

Зразок:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑