5.                  ЗАЯВКА

Заявка – документ, що використовується для організації операції купівлі-продажу.

Зокрема заявка використовується при купівлі валюти на Міжбанківській валютній біржі.

Такий документ має реквізити:

1.                  Назва відділення банку, до якого подається заявка.

2.                  Назва виду документу.

3.                  Дата складання заявки.

4.                  Назва підприємства (організації), що подає заявку.

5.                  Поштова адреса підприємства-заявника.

6.                  Телеграфна адреса підприємства-заявника.

7.                  Телефон, факс, телекс підприємства-заявника.

8.                  Прізвище, ім’я, по батькові співробітника, уповноваженого на вирішення питання за угодою.

9.                  Номер телефону, розрахунковий рахунок, номер валютного рахунка підприємства-заявника.

10.              Мета використання замовлених коштів.

11.              Доручення банку на укладання угоди щодо купівлі-продажу із зазначенням умов проведення операції.

12.              Термін дії документа.

13.              Зобов’язання підприємства-заявника на проведення фінансових розрахунків за укладеною угодою.

14.              Підписи керівника та головного бухгалтера підприємства-заявника, гербова печатка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑