Рекомендація

Управління організацією, установою, окремим структурним підрозділом базується на процесі отримання, опрацювання та передачі інформації.

Отримувати, зберігати і передувати інформацію можливо тільки за попередньої її фіксації у вигляді документів.

Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

Метою запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Діловодство” є формування у студентів теоретичних знань про систему документообігу сучасної організації та практичних навичок по роботі з документами різних видів та груп.

Дотримання стандартів з діловодства в практичній діяльності організації сприяє скороченню часу на складання документів, опрацювання й пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням документів. Зрештою, правильно підготовлений та належним чином оформлений документ – це свідчення певного рівня культури.

У процесі вивчення курсу студент має дістати уявлення про:

- суть діловодства, як невід’ємної частини процесу управління та його структуру;

- нормативно-методичну базу сучасного діловодства;

- класифікацію документів;

- правила складання та оформлення службових документів;

- технологію підготовки та роботи з документами різних груп;

- правила підготовки номенклатур справ;

- правила оформлення та зберігання справ;

- організацію документообігу на підприємстві.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- складати документи різних груп, правильно оформлювати необхідні реквізити;

- виконувати операції з документами в процесі документообігу;

- оформлювати справи;

- складати номенклатуру справ організації.

Даний дистанційний курс складений у вигляді розгорнутої структури текстових документів. Кожний документ включає теми, що містять лекційний матеріал, тести для самоконтролю, завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення тем дисципліни доцільно ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Діловодство”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑