Рекомендація

Геологія з основами геоморфології. Ґрунтознавство.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Геологія з основами геоморфології. Ґрунтознавство.” ставить за мету:

- ознайомити студентів з походженням і будовою Землі, її положенням у Сонячній системі, мінералами і гірськими породами, геологічними процесами, типами і формами рельєфу, методами геоморфологічного картування;

- сформувати знання про походження, характерні ознаки, будову, властивості і екологічні проблеми ґрунтів;

- ознайомити з основами охорони геологічного середовища і ґрунтів;

- сформувати практичні вміння і навички, необхідні дослідження геологічної будови і ґрунтового покриву.

Завдання вивчення курсу: оволодіння навичками роботи з різними видами відходів.

Дисципліна “Геологія з основами геоморфології. Ґрунтознавство.” повинна забезпечити студентам теоретичні знання та практичні навички, які необхідні для виконання курсових та дипломних робіт (проектів), а також для наступної практичної діяльності за здобутою спеціальністю.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27  Наверх ↑