Тема 3. Основи геоморфології.

Питання теми

Поняття про рельєф.

Типи і форми рельєфу.

Геоморфологічні карти

 Основні поняття: рельєф, геоморфологія, акумулятивні рівнини, денудаційні рівнини, денудаційно-тектонічні утворення, вулканічні гори і плато, антропогенні утворення.

Поняття про рельєф. Рельєф (від французького relief та від латинського relevo - піднімаю) – це сукупність різноманітних за формою, величиною і походженням нерівностей земної поверхні.

Рельєф земної поверхні формується в результаті взаємодії ендогенних та екзогенних геологічних процесів.

Наука, яка вивчає земну поверхню, її форми, походження і закони розвитку, називається геоморфологія (від грецьких гео – земля і морфе – форма).

Завдання геоморфології - вивчення і картування типів і форм рельєфу.

Геологічна будова, геологічні процеси, кліматичні умови та діяльність людини зумовили виникнення різних форм рельєфу.

Виділяють такі форми рельєфу.

Тектонічні – форми рельєфу, які утворились внаслідок деформацій земної кори (Карпати, Кримські гори).

Вулканічні – утворились в результаті вулканічної діяльності (вулканічні хребти, грязьові вулкани).

Денудаційні – утворились в результаті денудації – руйнування гірських порід водою, льодом, вітром (Товтри).

Водно-ерозійні – утворились в результаті діє поверхневих вод (яри, балки, річкові долини).

Морські абразивні останці – утворенились в результаті абразії – руйнування берегів хвилями.

Морські акумулятивні останці – коси на морських узбережжях (Арабатська стрілка).

Льодовикові форми рельєфу (кари, цирки, моренові рівнини і горби).

Карстово-суфозійні форми – утворились внаслідок карсту (печери, поди – пониження, які утворились в результаті просідання земної поверхні у карстові порожнини).

Гравітаційні – утворились під впливом сили тяжіння (гравітації) в результаті обвалів, зсувів.

Еолові (піщані горби, дюни, бархани).

Антропогенні – форми рельєфу, які утворились в результаті діяльності людини (кар’єри, насипи, терикони, греблі).

Виділяють, також, планетарні форми рельєфу – це материки та океанічні западини.

Основними формами рельєфу є рівнини, низовини, височини і гори.

Сукупність форм рельєфу, які мають подібне походження, геологічну будову та історію розвитку, називається тип рельєфу.

Типи рельєфу об’єднують різні форми рельєфу. Одні і ті ж самі форми рельєфу можуть зустрічатись у різних типах.

Типи рельєфу за генезисом об’єднують у п’ять класів.

1. Акумулятивні рівнини – утворились в результаті накопичення осадів і продуктів перенесення при діяльності річок, озер, морів, льодовиків, вітру.

Типи: горбистий мореновий рельєф, камовий рельєф, друмліновий рельєф, донноморенові рівнини, зандрові рівнини, озерно-льодовикові рівнини, морські рівнини, алювіальні, еолові, пролювіальні типи.

Форми: річкові і морські тераси, дельти річок, конуси винесення, пролювіальні і делювіальні шлейфи.

2. Денудаційні рівнини – утворились на ділянках з чітко вираженим рельєфом в результаті денудації і накопичення продуктів руйнування гірський порід.

Типи: абразивні, ерозійні, аридно-денудаційні рівнини.

3. Денудаційно-тектонічні утворення – виникають в результаті взаємодії тектонічних процесів і денудації.

Типи: високогірний рельєф з ерозійно-гравітаційним обробітком, середньогірський рельєф з ерозійно-гравітаційним обробітком, плоскогір’я і передгір’я з ерозійним розподілом.

4. Вулканічні гори і плато – утворюються в результаті вулканічної діяльності.

Типи: рельєф діючих і згаслих вулканів.

5. Антропогенні утворення – типи рельєфну утворенні в результаті діяльності людини.

Типи: насипи, виїмки, кар’єри.

Форми рельєфу пов’язані з геологічною будовою – кожній формі відповідає певний характер відкладів. Наприклад, рельєф конусу винесення зумовлений наявністю уламкових порід. Дельтам і плавням річок властиві нашарування дрібних піщинок, мулу, глини, суглинків. Дюнам і барханам відповідають піщані відклади.

Геоморфологічні карти – це карти на яких показані різні форми і типи рельєфу.

Геоморфологічні карти складають на основі спеціальної геоморфологічної зйомки. Вони бувають крупномасштабні (1:200000), середньомасштабні (1:200000…..1:1000000) і дрібномасштабні (1:1000000 і менше).

Геоморфологічні карти використовують для вивчення геологічної будови, також, вони необхідні для геологічної розвідки.

Таким чином, геологічна будова, геологічні процеси, кліматичні умови та діяльність людини зумовили виникнення різних форм рельєфу. Основними формами рельєфу є рівнини, низовини, височини і гори. Також, виділяють планетарні форми рельєфу – материки та океанічні западини. Основними типами рельєфу є акумулятивні рівнини, денудаційні рівнини, денудаційно-тектонічні утворення, вулканічні гори і плато, антропогенні утворення. Для відображення рельєфу складають геоморфологічні карти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27  Наверх ↑