М о д у л ь IV. Геологічні процеси. Основи геоморфології.

Тема 1. Загальні відомості про геологічні процеси. Ендогенні процеси.

Питання теми

Загальні відомості про геологічні процеси.

Ендогенні геологічні процеси.

Основні терміни: геологічні процеси, ендогенні геологічні процеси, екзогенні геологічні процеси, тектонічні дислокації гірських порід, сейсмічні явища, магматизм, метаморфізм.

Загальні відомості про геологічні процеси. В надрах Землі та на її поверхні внаслідок внутрішніх і зовнішніх сил постійно відбуваються геологічні процеси. Виділяють екзогенні та ендогенні процеси.

Ендогенні геологічні процеси (внутрішня динаміка Землі) – це процеси, що зумовлені взаємодією сил, які виникають в надрах Землі. З ендогенними процесами пов’язане утворення основних форм рельєфу (материки, гірські масиви), магматичні та вулканічні явища, рухи земної кори (землетруси), а також метаморфози гірських порід.

Екзогенні геологічні процеси (зовнішня динаміка Землі) – це процеси, зумовлені зовнішніми силами, які діють на поверхні Землі. До екзогенних процесів відноситься переміщення водних і повітряних мас, рух води в атмосфері, на поверхні та в надрах Землі, зміна складу гірських порід, перенесення і розпад продуктів вивітрювання, утворення осадових порід.

Ендогенні геологічні процеси. До ендогенних процесів відносяться тектонічні дислокації гірських порід, сейсмічні явища, магматизм, метаморфізм і рухи земної кори.

Тектонічні дислокації гірських порід – це порушення залягання гірських порід, а також розриви пластів цих порід, які пов’язані з ендогенними геологічними процесами. Ці явища вивчає геотектоніка.

Тектонічні дислокації гірських порід (ТДГП) поділяють на дві групи: складчасті – не порушують цілісності гірських порід, і розривчасті – відбуваються із порушенням цілісністі гірських порід.

Іноді дислокації однієї групи переходять у дислокації іншої.

Основними формами складчастих тектонічних дислокацій є:

1) моносинкліналь (нахил);

2) складка (рис. 1).

 

Рис. 1. Елементи складки.

Понижена ділянка складки називається синкліналь, підвищена – асинкліналь, відповідно складки поділяють на синклінальні та асинклінальні (рис. 2).

 

Рис. 2. Типи складок.

Основними формами розривчастих тектонічних дислокацій є такі: 

1) зкид і вскид – вертикальне зміщення однієї частини відносно другої;

2) зсув – горизонтальне зміщення;

3) насув – налягання одного пласта на інший;

4) гребінь – тектонічне опускання порід;

5) горст – тектонічне піднімання порід;

6) неузгоджене залягання пластів спостерігається на дні водойм, коли зверху нашаровуються молоді осадові породи.

Основні форми розривчастих ТДГП показані на рисунку 3.

 

 

Рис. 3. Основні форми розривчастих тектонічних дислокацій.

Тектонічні дислокації погіршують стійкість гірських порід, зумовлюють селі та утворення тріщин.

Сейсмічні явища – це явища, пов’язані з виникненням і проявом землетрусів. До цих явищ відносяться різкі раптові струси земної кори і хвилі, які виникають внаслідок цих струсів. Сейсмічні явища вивчає сейсмологія.

За діючими факторами землетруси поділяють на три види:

1) денудаційні – це землетруси пов’язані з провалами гірських порід в карстові пустоти і з гірськими обвалами. Такі землетруси мало інтенсивні і мають місцеве значення;

2) вулканічні – це землетруси пов’язані з вибухами газів в кратерах вулканів. Такі землетруси стали причиною загибелі Помпеї, Мессіни. Ці землетруси бувають на Камчатці;

3) тектонічні – це землетруси пов’язані з тектонічними дислокаціями гірських порід. Вони найбільш катастрофічні. Тектонічні землетруси зароджуються в земній корі. Місце виникнення називається гіпоцентр. Вертикальна проекція гіпоцентру – епіцентр. Площа поширення землетрусу залежить від глибини гіпоцентру. У гіпоцентрі виникають горизонтальні струси (сейсмічні хвилі), у епіцентрі струси вертикальні. Від епіцентру розходяться поверхневі хвилі. Найбільшу рушійну силу мають глибинні повздовжні хвилі.

Коли епіцентр знаходиться у морі чи океані, виникають великі хвилі – цунамі, які мають велику руйнівну силу.

Сила землетрусів вимірюється в балах.

Землетруси зумовлюють обвали, селі, затоплення понижених ділянок, спричиняють розруху.

Магматизм – це сукупність ендогенних процесів, які пов’язані з підняттям магми в земну кору та її виливанням на поверхню землі. Магматизм поділяють на інтрузивний та ефузивний.

При інтрузивному магматизмі магма піднімається в земну кору. Внаслідок інтрузивного магматизму утворюються батоліти – однорідні гранітні породи.

Ефузивний магматизм (вулканізм) - це рухи магми, які проявляються у виверженні вулканів. Виверження вулканів – це вилив розплавленої лави (t° 900-1200 °С) на поверхню Землі. Разом з лавою виходять гази, водяна пара і попіл.

Вулкан має конусоподібну форму з схилами під кутом 30-35°. Лава виливається через центральний отвір – кратер.

Метаморфізм – це зміна гірських порід. Метаморфізм полягає у перекристалізації, заміщенні, руйнуванні старих структур і утворенні нових.

Виділяють три види метаморфізму:

1) контактовий – відбувається під впливом магми;

2) регіональний – виникає при глибокому опусканні ділянки земної кори;

3) динамометаморфізм – подрібнення материнської породи і перекристалізація мінералів.

Вікові рухи земної кори – це періодична зміна рівня моря. Опускання суші називаються трансгресії, піднімання суші – регресії. Трансгресії супроводжуються накопиченням морських осадів, регресії – руйнуванням гірських порід на суші. Такі рухи спостерігаються в Італії, біля Неаполя, на Скандинавському півострові.

Новітні тектонічні рухи земної кори – це рухи, які відбувались в останньому геологічному періоді і вплинули на геологічну структуру і рельєф. Новітні рухи відрізняються від вікових лише часом прояву.

В результаті тектонічних рухів земної кори утворюються тектонічні зони. Виділяють два види тектонічних зон:

1) геосинкліналі – це рухливі зони. Приклад – Японія, Середземне море, Альпи, Карпати, Урал.

2) платформи – це малорухливі зони з рівною поверхнею і двошаровою геологічною будовою. Приклад – передгірні впадини, вали, окремі підняття.

Отже, на Землі постійно відбуваються геологічні процеси, які зумовлюють зовнішній вигляд нашої планети. Геологічні процеси поділяють на ендогенні та екзогенні. Ендогенні геологічні процеси зумовлені дією сил, які виникають в надрах Землі. До таких процесів відносяться тектонічні дислокації гірських порід, сейсмічні явища, магматизм, метаморфізм і рухи земної кори.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27  Наверх ↑