16.2 Шляхи попередження і розв’язування конфліктів:

1. Перед тим як реагувати на дії іншої особи необхідно з’ясувати, чому ця людина чинить так, а не інакше.

2. Необхідно спонукати учасників конфлікту до встановлення прямого контакту одне з одним, до відвертого обговорення й спільного аналізу ситуації, що склалася.

3. Створити такі умови для праці, щоб тривалий час люди, які конфліктують, не контактували одне з одним.

Конфлікти можна поділити на дві основні групи: ділові і особисті.

Конфлікти особистого характеру попереджати та розв’язувати важче, ніж ділові, так як вони засновуються на глибоких внутрішніх протиріччях, які пов’язані з рисами характеру, поглядами на життя, з переконаннями і соціальними установками. Якщо значна частина ділових конфліктів може бути розв’язана шляхом співробітництва або компромісу, то більша частина особистих конфліктів розв’язується через уникнення або поступливість.

Основні критерії, відповідність яким вважається обов’язковою для педагогічного колективу: рівень знань учнів; їх вихованість; здатність педагогічного колективу оперативно вирішувати задачі; професійна кваліфікація; особистісне самовдосконалювання педагогів.

Міра відповідності колективу кожному із зазначених критеріїв може оцінюватись за наступними показниками:

Ø за обсягом і глибиною знань предметів, що вивчаються в школі, за рівнем інтелектуального розвитку, за спеціальними здібностями;

Ø за рівнем моральної зрілості дітей, за сформованістю основних соціально корисних якостей;

Ø за умінням колективу своєчасно мобілізувати свої сили, погоджено діяти, знаходити найкращі рішення проблем при мінімальних витратах часу і зусиль;

Ø за досконалістю педагогічних умінь і навичок;

Ø за мірою самоактуалізації педагога, особливостями стилю його спілкування з оточуючими людьми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑