3.2. Оператор присвоювання.

Значення властивостей об’єктів в певній мірі визначають їх поведінку. Тому в процедурах опрацювання подій програміст повинен мати інструмент за зміни значень цих властивостей. Тобто, значення властивостей можуть не лише задаватись на етапі проектування , але і змінюватись в ході виконання проекту. Саме для цього використовується оператор присвоювання. Він має вигляд

змінна = вираз

де в ролі змінної може виступати також і ім’я властивості об’єкта. Звертання до властивості має такий вигляд:

ім’я_об’єкту.властивість

тобто, назва властивості вказується через крапку після імені об’єкту.

Приклади:

X = 145

A = 2*X – 7

Key1.Caption = “Пуск”;

Txt1.Text = “Програма”;

Opt1.Value = True.

При виконанні оператору спочатку обчислюється значення виразу в правій його частині, а потім це значення присвоюється об’єкту, що стоїть зліва.

Практично цей оператор застосовується для організації обчислень та управління поведінкою елементів управління шляхом зміни значень відповідних їх властивостей.

Текст програми має кращий і зрозуміліший для аналізу вигляд, коли оператори в ній пояснюються. Для цього призначений оператор коментаря.

Коментарем є будь-яка послідовність символів, яка починається з одинарної лапки.

Приклади:

’ Оператор присвоювання

’ Організація обчислень

Коментар має й інше призначення. Іноді при налагодженні програми потрібно тимчасово відмінити виконання деяких операторів. В такому випадку їх можна за коментувати. Вони з програми не видаляються, але і не виконуються, що дає потрібний результат.

Приклад:

X = 10

’ Y = 2 * X

Z = X + 5

В наведеному прикладі другий оператор тимчасово виконуватись не буде, поки програміст не забере від нього символ коментарю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑