1.3. Використання стандартних засобів створення проектів.

Робота з формою.

Проект являє собою програму, яку розробляє програміст засобами VBA .Головний елемент, з яким користувач працює при створенні інтерфейсу проекту – це форма. Як зазначалось раніше, розглянемо створення проектів з одиночною формою.

Рис 1.3. Вікно форми

Форма містить заголовок, назву, кнопку закриття форми, поле форми (рис 1.3). Заголовок являє собою кольорову смугу в верхній частині екрану. Він використовується для переміщення форми по екрану. Назва форми – текст, що виводиться в рядку заголовка. Вміст назви залежить від потреб додатку і програміста. Як правило, назва не змінюється і залишається тією, що VBA задає за умовчанням. Кнопка закриття форми розташована в правому кутку і призначена для закриття поточного вікна (завершення роботи додатку).

Поле форми містить сітку, яка призначена для вирівнювання елементів управління.

Як зазначалось, програміст може змінити розташування та розміри форми. Це можна зробити як вручну, так і зміною значень відповідних властивостей форми. Останній спосіб буде детальніше розглянутий у наступних матеріалах.

Елементи управління.

Створення інтерфейсу користувача полягає у нанесенні на форму потрібних елементів управління. За допомогою цих елементів потім користувач зможе управляти роботою проекту. VBA має досить великий набір різноманітних елементів управління. В табл.1.1 наведені основні елементи управління та їх можливе призначення.

Таблиця 1.1. Основні елементи управління

Назва

Ім’я

Призначення

Кнопка

CommandButton

Для завдання можливих дій (команд) користувача

Текстове поле

TextBox

Для вводу та виводу текстових даних. Використовується як правило для введення вихідних даних та виводу результатів роботи програми

Надпис

Label

Для створення надписів для об’єктів

Перемикач

OptionButton

Для вибору однієї з декількох альтернатив

Прапорець

CheckBox

Для завдання або відміни виконання деякої дії в програмі

Список

ListBox

Для вибору деякої дії зі списку

Поле зі списком

ComboBox

Для вибору деякої дії зі списку. Є комбінацією текстового поля та списку. Від звичайного списку відрізняється тим, що, в текстовому полі відображається обраний елемент списку.

Рамка

Frame

Виступає в ролі контейнера для інших елементів управління.

Вікно з малюнком

PictureBox

Для відображення на екрані графічних образів.

Список дисків

DriveListBox

Дає можливість користувачеві обрати поточний логічний диск.

Список каталогів

DirListBox

Дає можливість користувачеві обрати поточний каталог або маршрут.

Список файлів

FileListBox

Дає можливість користувачеві обрати поточний файл

Зображення

Image

Для відображення на екрані графічних образів

Дані

Data

Для зв’язку програми з базою даних.

Для того, щоб елемент управління з’явився на формі, потрібно перейти на панель елементів управління і виконати на ньому дворазове клацання. В результаті потрібний елемент з’явиться на формі. Далі можна змінити розміри та місцеположення цього елемента, тобто, налагодити його під потреби користувача. Кожен елемент управління характеризується певним набором властивостей – атрибутів, які визначають поведінку та якості цього елементу управління. Зміна розмірів та положення може бути здійснена як способом перетягування (аналогічно відповідним діям для вікон в операційній системі), так і зміною значень відповідних властивостей об’єкта у вікні властивостей.

Розміри елементів управління задаються у твіпах. Один твіп становить 1/20 принтерної величини пункт. Тобто, 1 дюйм містить 1440 твіпів. 1 піксел (екранна точка) має ширину приблизно 12-15 твіпів.

Як вже зазначалось, проект може містити декілька форм, кожна з яких може мати свої елементи управління. Крім того, маніпулюючи властивостями об’єктів, деякі елементи управління можна тимчасово не відображати.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑