Тема 1. Огляд середовища мови візуально-об’єктного програмування.

Питання теми та основні терміни.

Загальні відомості про середовище розробки програм VBA.

Налагодження середовища розробки програм.

Використання стандартних засобів створення проектів.

Графічний інтерфейс користувача, елемент управління, інкапсуляція, меню, наслідування, об’єктно-орієнтоване програмування, об’єкт панель інструментів, піктограма, поліморфізм, проект, робочий стіл, твіп, форма.

Інформаційні матеріали теми

1.1. Загальні відомості про середовище розробки програм VBA

Мова програмування Basic на даний час є однією з найпростіших і в той же час найпотужніших мов програмування. Версія Visual Basic for Application (VBA) є об’єктно-орієнтованою мовою програмування і призначена для розробки додатків для операційної системи Windows.

Об’єктно-орієнтованою мовою програмування називають таку мову, яка забезпечує поліморфізм, наслідування та інкапсуляцію.

Поліморфізм – це можливість для різних об’єктів використовувати одне і те ж ім’я але різну поведінку в залежності від ситуації, в якій вони використовуються. Наприклад, команда PRINT для чорно-білого принтера виконує друк чорно-білої копії документа, а для кольорового – роздруківку документа з шрифтами різних кольорів.

Наслідування являє собою можливість виділити властивості, методи і події одного об’єкта і приписати їх іншому об’єкту, іноді з певною модифікацією. Іншими словами, можна створювати нові об’єкти на основі вже створених з перенесення властивостей цих об’єктів.

Інкапсуляція являє собою можливість управляти способом доступу до даних і переглядом цих даних. Іншими словами, є можливість використовувати стандартний набір процедур для опрацювання даних та управління окремими об’єктами без прямого доступу до вмісту цих процедур..

Графічні інтерфейси користувача, або GUI, революціонізували мікрокомп'ютерну індустрію в галузі покращення зручності роботи користувача з комп’ютером. Замість загадкового командного рядка. С:>, що як довго спостерігали користувачі операційної системи DOS, і введення команд з клавіатури (або у кращому випадку, з примітивних меню оболонок операційної системи) тепер вони використовують "Робочий стіл" (desktop), заповнений значками (піктограмами) програм. Подача команд здійснюється за допомогою миші через різноманітні панелі інструментів (набори кнопок-команд) або меню.

У графічних операційних системах, таких, як Windows, як правило, програми мають стандартний інтерфейс користувача. Це означає, що користувачі витратять менше часу на опанування інтерфейсної частини додатку (меню, діалогових панелей і комбінації клавіш) і зможуть більше часу приділити самій роботі з додатком. Тому, якщо необхідно розробити програму для графічної операційної системи, програмісту знадобиться ефективний засіб для розробки додатків із графічним інтерфейсом користувача.

До появи VBA існувало лише кілька таких засобів розробки. Програмування додатків Windows було набагато важчим від процесу створення додатків для DOS. Програмісти повинні були подбати буквально про всі елементи використання інтерфейсу користувача. Це стосується і роботи з мишею, обробки подій меню, і навіть відслідкування кількості клацань користувача в конкретному місці екрана. Розробка додатків Windows вимагала експертних знань по програмуванню мовою С и сотень рядків коду для виконання найпростіші задач.

З появою VBA програмування для Windows не стає більш ефективним, але воно стає більш простим (у більшості випадків). Зокрема, VBA дозволяє додавати до вікон поля вводу (text boxes), меню, командні кнопки (command buttons), перемикачі (optіon buttons), прапорці (check boxes), списки (lіst boxes), лінійки прокручування (scroll bars), a також діалогові вікна для вибору файлу або каталогу. Програміст може використовувати сітку (grіd) для обробки табличних даних, організувати взаємодію з іншими додатками Wіndows і доступ до баз даних. Такі компоненти зазвичай називають елементами управління

На екрані одночасно може знаходитися кілька вікон. Вони повинні мати повний доступ до буфера обміну (clіpboard) і до інформації більшості додатків Wіndows, що працюють у той же час. Можна використовувати Vіsual Basіc для взаємодії з іншими додатками, що працюють під керуванням Wіndows, використовуючи найбільш сучасну версію технології OLE фірми Mіcrosoft.

При роботі з VBA найголовнішим є опанування інтегрованого середовища розробника (IDE). Завдяки набору інтегрованих інструментів цього середовища створення програми значно полегшується.

Запуск додатку VBA на виконання здійснюється через меню кнопки Пуск. Програма установки автоматично додає Visual Basic у головне меню Пуск.). В деяких випадках виклик редактора середовища програмування можна здійснити безпосередньо з вікна офісного додатку. Наприклад, з вікна табличного процесора Microsoft Excel запуск здійснюється командою Сервис – Макрос – Редактор Visual Basic.

Коли VBA починає завантажуватися, користувач бачить екран з інформацією про авторські права, де вказується, ким ліцензована дана копія програми. Після цього на екрані з'явиться вікно, в якому користувач обирає шаблон, на основі якого буде створений новий проект (рис 1.1) (Точний вид екрана залежить від версії VBA.) Діалогова панель New Project дозволяє почати роботу з створенню додатка VBA будь-якого типу. Найбільш часто використовуваним є тип додатка - Standard ЕХЕ - скорочення від найменування "звичайна автономна програма". Створення саме цього типу додатку буде розглянуто далі.

 Після вибору даного шаблону на екрані з’являється інтегроване середовище розробки (вікно проекту), яке містить такі елементи (рис 1.2)

1 – головне меню;

2 – панель інструментів;

3 – панель елементів управління;

4 – вікно форми;

5 – вікно конструктора форм;

6 – вікно проекту (Project Explorer);

7 – вікно властивостей елементів управління.

Головне меню (1) призначене для подачі команд. Використання меню буде розглянуто далі в ході викладення матеріалу.

Панель інструментів (2) дозволяє також подавати команди, але в більш зручному для користувача вигляді.

Панель елементів управління (3) містить елементи, з яких програміст створює інтерфейс користувача проекту. Використання цієї панелі та призначення елементів управління буде розглянуто.

Форма (4) – це основний елемент графічного інтерфейсу користувача. Вона розташована в центрі вікна проекту і фактично являє собою ще одне вікно. Сітка на формі призначена для вирівнювання елементів управління, з яких програміст складе інтерфейсну частину додатку. Початково форма порожня, не містить ніяких елементів. Проект може містити як одну, так і декілька форм, але в кожний момент роботи програми буде відображатись лише одна форма. Якщо його запуск здійснювався через офісний додаток, то форма початково відсутня, і її потрібно додати спеціальною командою.

Вікно конструктора форм (5) задає частину екрану, в якій розміщується форма при проектуванні додатку. .

Вікно проекту (6) дозволяє обрати потрібну форму, якщо проект містить декілька форм. Робота з цим елементом нагадує роботу з Провідником в операційній системі.

Вікно властивостей елементів управління проекту (7) дозволяє переглядати та змінювати властивості елементів управління, що складають графічний інтерфейс користувача на етапі його проектування.

На екрані можуть розташовуватись й інші елементи середовища розробника, опис яких зараз ми опустимо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑