Рекомендація

Зміна інформаційного середовища спричинило і зміну інформаційних технологій. Широке використання графічних операційних систем потребує застосування відповідних засобів програмування, які орієнтовані на використання поняття об'єктів. Інтенсифікація процесів програмування сприяє появі нових засобів швидкого проектування і створення готових прикладних програм. Одним із таких засобів є візуалізація процесів проектування на всіх етапах створення програм.

У даному курсі вивчаються основні поняття візуального об'єктного програмування, принципи функціонування об'єктів у середовищі прикладної задачі, основні засоби створення програм, що працюють під управлінням графічної операційної системи.

Мета та завдання курсу.

Головна мета курсу - оволодіння основними засобами створення прикладних програм у графічній операційній системі для розв’язання практичних задач по опрацюванню даних. Застосування таких засобів надає можливості створювати програмні продукти з сучасним інтерфейсом, а також використовувати інструментарій візуального програмування для створення макросів у офісних додатках при опрацюванні різноманітних документів.

Основні завдання курсу:

- ознайомлення з ідеологією розробки програм засобами візуального об’єктного програмування;

- ознайомлення з середовищем розробки програм засобами візуального об’єктного програмування;

- сполучення традиційних навичок програмування з новими засобами;

- опанування основних засобів створення програм засобами візуального об’єктного програмування.

В результаті вивчення курсу студенти

повинні знати:

· порядок створення програми засобами візуального об’єктного програмування;

· призначення основних елементів управління;

· призначення основних властивостей елементів управління;

· призначення основних методів елементів управління;

· порядок створення процедур опрацювання подій;

повинні вміти:

· користуватися засобами створення проектів у середовищі візуального об’єктного програмування;

· застосовувати елементи управління для створення графічного інтерфейсу користувача прикладної задачі;

· створювати нескладні програмні проекти для розв’язання власних прикладних задач.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑