5.2. Оператор вибору.

Для більш зручного запису частини програми, в якій потрібно послідовно перевірити декілька умов, використовується також оператор варіанта (вибору). Його відмінність від складеного умовного оператора полягає у більш компактному та зрозумілому запису. Оператор має такий формат:

Select Case вираз

Case значення 1:

Група1

Case значення 2:

Група2

...

Case Else

Група n

End Select

Спочатку обчислюється значення виразу. Далі воно послідовно перевіряється зі значеннями, наведеними після Case. Якщо має місце співпадання, то виконується відповідна група операторів, і здійснюється вихід до наступного оператора (за службове слово End Select) При цьому вирази можуть бути як дискретними значеннями, так і задавати інтервали значень. Гілка Case Else може бути відсутня. Вона виконується тоді, коли значення виразу не співпадає з жодним зі значень після Case.

Приклад 4. Вивід символьної оцінки по її числовому значенню.

Select Case x

 Case 5 : s = “відмінно

 Case 4 : s = “добре

 Case 3 : s = “задовільно

 Case Else

 s = “незадовільно

End select

В ролі значень оператора після службового слова Case можна вказувати не лише конкретні значення, але і діапазони. Якщо діапазон значень являє собою відкритий проміжок типу “більше заданого значення“ або “менше заданого значення“, то після службового слова Case вказується службове слово Is і умова. Якщо діапазон є проміжком закритого типу, то вказуються межі цього інтервалу, розділені службовим словом To.

Приклад 5. Визначення оцінки по значенню суми набраних балів в результаті тестування.

Select Case Summa

 Case Is >86 : x = 5

 Case 71 To 85 : x = 4

 Case 51 To 70 : x = 3

 Case Else : x = 2

End select

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑