1 Ландшафти суші.

Біогенні ландшафти характеризуються наявністю постійного кругообігу елементів, а основним видом їх міграції є біогенний. Механічна, фізико-хімічна міграція в цих ландшафтах відіграють, як правило, другорядну роль. Винятком є біогенні ландшафти з крутими склонами. Де по масі мігруючих елементів механічна міграція може переважати біогенну, а також частина примитивно-пустельних ландшафтів.

Абіогенні ландшафти характеризуються практичною відсутністю безпосереднього впливу і біогенної міграції елементів (отже і біологічного кругообігу). До таких ландшафтів відносяться центральні частини Антарктиди і Греландії, найбільш високі і покриті льодовиками хребти та вершини гір. В цих ландшафтах переважають механічна та фізико-хімічна міграція елементів.

Техногенні ландшафти відрізняються тим, що біологічний кругообіг елементів значно порушується, о соновним видом міграції є техногенна (соціальна) міграція. Площі техногенних ландшафтів безперервно збільшуються за рахунок зменшення територій біогенних та абіогенних ландшафтів.

В абіогенні ландшафти все більше надходить елементів за рахунок продуктів техногенеза. Так, в Антарктиді в останні дисятиріччя значно збільшився вміст свинцю, вольфрама, молібдена, а дуст був виявлений у печінці пінгвінів.

Біогенні ландшафти також відчувають антропогенний вплив: постійно збільшується техногенне надходження елементів до біогенних ландшафтів, а також відбувається їх винос із біогенних ландшафтів. Там, де біогенні лдандшафти сусідять з різними промисловими підприємствами і сільськогосподарчими угіддями, основна частина елементів переноситься з повітряними масами. Значна частина елементів може надходити техногенним шляхом і у вигляді водних розчинів (з поверхневими і підземними стоками), а також в результаті механічного перенесення. Прикладом антропогенного виносу хімічних елементів із біогенних ландшафтів є вирубка лісів, косовиця трави.

Таким чином, спостерігається поступовий перехід природних (біогенних та абіогенних) ландшафтів у техногенні і збільшується швидкість формування ноосфери.

По змінні відношення біомаси до щорічної продукції серед біогенних ландшафтів, по А.І. Перельману, виділяють 5 основних груп:

1) ліса;

2) степи (луги і савани);

3) пустелі;

4) тундри і вірхові болота;

5) примитивні пустелі.

Техногенні ландшафти поділяються на:

1) сільськогосподарські;

2) промислові;

3) лісотехнічні;

4) ландшафти населених пунктів;

5) ландшафти штучних водойм;

6) дорожні ландшафти.

До сільськогосподарських ландшафтів відносяться земельні ділянки, що використовуються у землеробстві, твариництві (різні приміщення та оточуюча їх територія, пасовища), у рослиництві – сади, виноградники тощо. Однак в таких техногенних ландшафтах при переважані техногенної міграції продовжує існувати біологічний кругообіг. Хімічні елементи, що втягуються у біологічний кругообіг, знаходяться в тих частинах рослин, які не вивозяться з врожаєм (у коренях, листі, ботві овочей тощо).

Постійно у сільськогосподарські ландшафти вносяться хімічні елементи з різними мінеральними та органічними добривами, невелика кількість хімічних елементів постійно надходить при зношуванні машин та інструментів, з мусором. Верхній горизонт грунту підлягає постійному техногенному механічному перемішуванню при орці грунтів.

Твариницькі ландшафти відрізняються від інших сільськогосподарських ландшафтів, перш за все, своєю площею. Вони набагато менші. Крім того, вони відрізняються швидкою мінливостю умов, що визначають міграцію елементів в їх різних частинах. Це пояснюється тим, що твариницькі ландшафти складаютьмя із таких різних частин, як пасовища, вигони, різні приміщення та адмінистративні споруди.

Хімічні елементи надходять у ці ландшафти в основному у біогенній формі з комахами, а виносяться як у біогенній і мінеральній формі, так і у вигляді водних розчинів. Постійно в такі ландшафти вносяться у надлишкових концентраціях вуглець, фосфор. Азот, сірка, калій, кальцій, алюміній, магній.

Біологічний кругообіг хімічних елементів у твариницьких ландшафтах порівняно обмежений і характерний лише для посовищ (лугів). В ці частини ландшафтів значна кількість елементів надходить також у мінеральній формі при внесені добрив. Грунти на пасовищах деколи підлягають орці.

Промислові ландшафти – це території, розміщені за межами населених пунктів і зайняті промисловими підприємствами із спорудами. Необхідними для їх експлуатації; ділянки видобування нафти, газу, підземних вод; аеропортами та аеродромами, а також відвалами гірських порід у шахт, кар’єрів, збогачувальних фабрик. Роль біологічного кругообігу елементів у цих ландшафтах мінімальна.

Лісотехнічні ландшафти об’єднують ділянки лісопосадок, вирубки лісів, лісових плантацій та лісозахисних полос, що знаходяться за межами населених пунктів і промислових ландшафтів. Вони відрізняються техногенним вивозом елементів, що знаходяться у біогенній формі. Крім того. У грунти цих ландшафтів потрапляє велика кількість рослинних залишків.

Техногенні дорожні ландшафти об’єднують дороги і супроводжуючі їх дренажні системи. Дороги не мають ніяких природних аналогів і різко відрізняються від природних і техногенних ландшафтів по набору хімічних елементів та формам їх знаходження, по морфологічним особливостям і особливостям геохімічного зв’язку із сусідніми ландшафтами, а також по міграції елементів в межах самого ландшафту. Наприклад, враховується тип покриття доріг та інтенсивність руху транспорту.

Ландшафти населених пунктів – це населені пункти з комплексами житлових споруд, присадибних ділянок, міських промислових підприємств, зон відпочинку та рекреації (сади, сквери, парки, ін.). Деякі частини цих ландшафтів мають багато спільного з іншими техногенними ландшафтами (наприклад, міські промислові підприємства подібні промисловим ландшафтам). Але ландшафти населених пунктів мають особливості, притаманні тільки їм. Наприклад, кількість грунтових вод на одиницю площі у населених пунктах вища, ніж в оточуючих ландшафтах, що пов’язано із техногенним надходженням води (полив вулиць, присадибних ділянок, парків, ін.), а також з різким зменшенням площ, з яких можливе безпосереднє випаровування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑