Тема 6.

Форми знаходження хімічних елементів на Землі.

-Поняття “форм знаходження “ хімічних елементів.

-Гірські породи та мінерали (до них були віднесені також природні води і гази).

-Жива речовина, або біогенна форма знаходження.

-Магматичні (в основному силікатні) розплави.

-Стан розсіювання.

Основні терміни теми: форми знаходження хімічних елементів, гірські породи, мінерали, жива речовина, стан розсіювання.

В останній час багато уваги приділяється вивченню форм знаходження хімічних елементів у земній корі, під якими розуміють різні відносно стійкі системи хімічних елементів.

Форми знаходження хімічних елементів у земній корі відносно стійкі, оскільки більшість елементів включаються у великий і малий цикли міграції. При цьому ті поєднання елементів, що були раніше, руйнуються і виникають нові. Але багато хімічних елементів можуть знаходитись у відносній хімічній рівновазі достатньо довгий час.

У природі існує багато різних форм знаходження хімічних елементів. Існують різні класифікації форм знаходження. В.І. Вернадський запропонував об’єднати всі форми знаходження елементів у чотири основні групи:

1) гірські породи та мінерали (до них були віднесені також природні води і гази);

2) жива речовина, або біогенна форма знаходження;

3) магматичні (в основному силікатні) розплави;

4) стан розсіювання.

 В результаті розвитку біогеохімії виділяють все більше форм знаходження хімічних елементів, серед яких в останній час велике значення набуває техногенна форма, яка не має природних аналогів. Обособлення останньої форми обумовлене зростанням впливу на оболонки Землі антропогенної діяльності та зростанням впливу на міграцію і концентрацію хімічних елементів у біосфері нових техногенних сполук.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑