3 Розподілення хімічних елементів за органами рослин.

Хімічні речовини споживаються рослинами, як для забезпечення енергією для проходження метаболічних процесів, так і для побудови органів, органел, клітин.

Зрозуміло, що різні хімічні елементи будуть по-різному розташовані по всьому організму, оскільки кожен з них виконує свої функції, тому і буде знаходитись там, де потрібен.

У залежності від розповсюдження хімічних елементів по органам рослин, їх класифікують на дві групи:

1) базипетальні – найбільший вміст хімічних елементів у листі;

2) акропетальні – найбільше накопичення хімічних елементів у коренях.

У деревах і кущах хімічні елементи розподілені по органах по базипетальному типу.

Вміст хімічних елементів як в окремих органах, так і в рослинні в цілому – непостійний, він змінюється протягом вегетаційного періоду і з віком рослин:

1) за рахунок неоднакового ступеня споживання хімічних елементів у різних фазах розвитку;

2) вимиванням з наземних органів дощовими водами:

К – 20-100%,

Se – 30-99%,

Cu – 60-90%,

N – 6-35%,

Mn – 15-80%.

На сьогодні проводяться пошуки закономірностей між його хімічним складом та його видом. Але поки що прямої залежності не встановлено. Тому хімічний склад, як діагностична ознака виду може носити не глобальний, а регіональний характер.

Отже, можна назвати наступні фактори формування хімічного складу рослин:

1) загальний вміст хімічного елементу в середовищі;

2) відносний вміст у середовищі засвоюваних рослиною форм хімічних сполук, до яких входить елемент;

3) фізіологічна роль хімічного елементу і в зв’язку з цим характер його розподілення за органами рослин;

4) біологічні особливості рослин;

5) кліматичні умови;

6) властивості елементів, що поглинаються.

Література для самоосвіти: 1, 9, 10, 15, 16.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑