Тема 3. Небезпека середовища проживання людини

3.1. навколишнє середовище, вичерпні та невичерпні природні ресурси;

3.2. охорона атмосферного повітря;

3.3. охорона водних ресурсів;

3.4. охорона та раціональне використання землі та надр;

3.5. енергетичні забруднювачі навколишнього середовища антропогенного походження;

3.6. нітрати у харчових продуктах та їх вплив на організм людини.

3.1. Навколишнє середовище, вичерпні та невичерпні природні ресурси

В поняття «навколишнє середовище» входять всі природні елементи, а також ділянки природи, які змінились із-за діяльності людини (населені пункти, сільгоспугіддя, водоймища та інші). Під природними ресурсами розуміють об’єкти, умови та процеси, які використовуються або можуть використовуватись в суспільному виробництві для задоволення матеріальних, наукових та культурних потреб суспільства.

Природні ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні.

До невичерпних природних ресурсів відносять космічні (сонячна радіація та енергія морських приливів та відливів і хвиль) і кліматичні (енергія вітру і земних надр) енергетичні ресурси. З врахуванням великих мас повітряної та водної середовищ планети до невичерпних ресурсів можуть бути віднесені атмосферне повітря та водні ресурси. Але таке віднесення є умовним, бо під впливом діяльності людини (антропогенний вплив) хімічний склад і фізичний стан атмосфери і гідросфери почали змінюватись, що може призвести по втрати їх біологічної цінності і можливості використання. В зв’язку з цим потрібно виконувати комплекс робіт по підтримці чистоти повітря та води.

До вичерпних ресурсів відносять поновлювані та непоновлювані природні ресурси. Поновлювані ресурси ті, які по мірі їх використовування можуть поновлятись. Поновлення цих ресурсів проходить з різною швидкістю: для утворення 1 см гумусового шару землі потрібно 600 років, для поновлення вирубленого лісу - десятки років, для популяції тварин - до 10 років. Таким чином, темпи використання поновлюваних ресурсів повинні відповідати темпам їх відновлення. Непоновлювані природні ресурси - ті, які не поновлюються зовсім або поновлюються повільніше, ніж іде їх використання. До таких ресурсів відносять корисні копалини, використання яких призводить до збідніння землі. Охорона їх повинна бути в економії , раціональному і комплексному використанні, при якому будуть мінімальні втрати ресурсів. Крім цього, до непоновлюваних ресурсів відноситься простір, в якому живе людина.

З надр землі кожного року добувають 4 км3 гірничих порід, викидаються в атмосферу сотні мільйонів тон газів, твердих речовин, рідин. В наслідок нерівномірного розподілу виробництва на північну півкулю приходиться 93,5% викидів, а на південне - тільки 6,5%. Все більш використовуються ліс, риба, прісна вода. Коло 10% площі земної поверхні відійшло під будівництво міст, доріг, трубопроводів та інш. Гідротехнічні споруди (греблі, канали, штучні водоймища) за десятки років змінюють властивості рік набагато більше, ніж природні процеси за десятки тисяч років.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑