Тема 2. Вплив на стан здоров’я людини небезпечних факторів навколишнього середовища

2.1. небезпечні фактори середовища;

2.2. вплив наркоманії та токсикоманії на життєдіяльність людини;

2.3. вплив алкоголю та нікотину на стан здоров’я людини;

2.4. небезпека захворювання на СНІД.

2.1. Небезпечні фактори середовища

На мозок людини діють різноманітні за кількістю і якістю численні подразники з внутрішнього і навколишнього середовища. Вони викликають утворення безумовних і умовних рефлексів в організмі людини, що систематизується і приводить до динамічної рівноваги. Вироблення умовних рефлексів є біологічним актом, який створює основу для правильного обміну речовин та енергії між організмом і навколишнім середовищем.

Навколишнє середовище, в якому живе людина, характеризується умовами, що сприяють нормальним фізіологічним функціям. Людина не може жити без повітря, яке є одним з найважливіших елементів навколишнього середовища. Атмосферне повітря є постійним джерелом кисню, необхідного для оксидаційних процесів і збереження життя. Важливі й інші компоненти атмосферного повітря, наприклад, вуглекислота. З другого боку, в атмосферне повітря поступають газоподібні продукти обміну речовин людини. Велике значення мають температура повітря, його вологість, барометричний тиск, рух повітря, сонячна радіація, процеси теплообміну організму з навколишнім середовищем, кліматотворчі фактори. Вода і харчові продукти також є компонентами навколишнього середовища, без яких неможливе життя людини. Ці компоненти входять до складу організму, вони є джерелом мінеральних речовин, вітамінів, білків, жирів, вуглеводів, що постійно беруть участь в обміні між організмом і навколишнім середовищем.

Не менш важливим є значення грунту для організму людини. Він є джерелом мінеральних, органічних і органо-мінеральних речовин і унікальною лабораторією, в якій відбуваються процеси розкладу та синтезу органічних речовин, а також фотохімічні процеси. Грунт впливає на формування здоров’я людини, є основним фактором, що формує геохімічні процеси, від яких залежить хімічний комплекс організму. Грунт також є джерелом мінеральних речовин, необхідних для циклу обміну речовин, для росту рослин, які вживає людина і тварина.

Фактори навколишнього природного середовища по своїй комплексній дії впливають як ефективно, так і неефективно на стан здоров’я.

Серед факторів, які можуть несприятливо впливати, розрізняють етіологічні, тобто причинні фактори, які безпосередньо обумовлюють розвиток і вираженість патологічного процесу (хвороби), і фактори ризику, які не є причиною захворювання, але сприяють, посилюють дію етіологічних факторів. Наприклад, інфекційні збудники, токсичні речовини, вібрація є причиною певних захворювань - грипу, туберкульозу, отруєння ртуттю, вібраційної хвороби, а зайва маса тіла, паління, малорухливий спосіб життя можуть як збільшити імовірність захворювань (гіпертонія, ішемічна хвороба серця), тобто впливати на частоту захворювань серцево-судинної системи, так і негативно впливати на їх перебіг, робити менш сприятливий прогноз цих та інших захворювань, які обумовлені дією етіологічних факторів. Алкоголь також може служити фактором ризику, який посилює несприятливу дію хімічних речовин, що діють на нервову систему, а паління - речовин, що вражають переважно легені та дихальні шляхи. Неповноцінне харчування (обмаль білків, вітамінів тощо) може служити етіологічним фактором елементарних розладів і фактором ризику інтоксикацій важкими металами або радіаційного ураження осіб, які стикаються з ними у виробничих умовах.

Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм людини може проявлятись у вигляді запалення, дистрофічних змін, алергічного стану, порушення у розвитку плоду і пошкодження спадкового апарату клітини. 70-80% усіх випадків раку викликані дією хімічних канцерогенів. Вже тепер близько 4% новонароджених відрізняється генетичними дефектами, які ведуть далі до виражених спадкових захворювань.

Небезпека хімічного та радіаційного забруднення полягає в тому, що вплив цих забруднень на організм людини проявлятиметься протягом багатьох поколінь. Від атомної енергетики смертність у світі складає 20%, а від хімічних сполук гербицидів та пестицидів - 80%.

Діти, які проживають у районах, забруднених атмосферними викидами, часто мають малу масу тіла і рівень фізичного розвитку, а також функціональні відхилення сердцево-судинної і дихальної систем. Захворюваність хворобами органів дихання становить в середньому 73,5% від їх загальної кількості.

Пестициди і мінеральні добрива є причиною багатьох забруднень і отруєнь. Потрапляючи у питну воду і продукти харчування, вони сприяють порушенню діяльності центральної нервової, серцево-судинної та інших систем організму, аномалій новонароджених та зниження діяльності імунної системи. Вони можуть викликати ріст злоякісних пухлин та бути причиною зниження тривалості життя.

Важко переоцінити трагічні наслідки Чорнобильської катастрофи, що стала для України фатальним фактором, який спричинив загрозу генетичному здоров’ю нації. Радіоактивні продукти створили високий радіаційний фон і сприяли зовнішньому і внутрішньому опроміненню людей. Багато з них потрапило в організм через органи дихання, травлення, шкіру.

Визначення впливу на організм цілого ряду інкорпорованих радіонуклідів не дає права встановити допустиму дозу опромінення для людини, що відповідає 35 бер. Ця величина науково не обгрунтована і загрозлива для здоров’я. Ця норма може бути причиною 250 випадків генетичних аномалій на 1 млн. людей. Вже тисячі мешканців заражених районів стали її жертвою. В 1986 р. було констатовано опромінення щитовидної залози, яке підвищує ризик захворювання на рак у 5,8 тис. дітей і 7 тис. дорослих. Професор Ю. Щербак стверджує, що в Україні на території, насиченій атомною радіацією, живе понад 4 млн. осіб. Майже 100 тис. людей живе там, де рівень радіації все ще загрожує здоров’ю людини. Підрахунки демографів показали, що протягом одного-двох поколінь в Україні основна частина молодого населення може бути психічно і фізично неповноцінною з огляду на те, що з’являються мільйони психічно хворих і недорозвинених людей.

Значно збільшилась кількість серцево-судинних захворювань, особливо інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця, судинних уражень мозку, захворювань на рак, бронхіальну астму, цукровий діабет, алергічних захворювань та захворювань травного каналу. У Чернівецькій області спостерігається у дітей випадання волосся і неврози. В місті Калуші майже вдвічі частіше, ніж у країні в цілому, народжуються тяжкохворі діти.

Внаслідок катастрофічного погіршення стану навколишнього середовища загальний рівень здоров’я населення України в останні роки різко знизився. Смертність перевищила народжуваність. Порушились генетичні процеси, народження дітей з різними спадковими хворобами збільшилось у 2...4 рази. Україна посіла перше місце в світі з рівнем дитячої смертності. Зменшилась тривалість життя людей на 8 років, виріс показник первинної інвалідізації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  Наверх ↑